Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Dannelse eller danning?

Spørsmål

Heter det dannelse eller danning? Eller betyr de to ordene kanskje forskjellige ting?


Svar

Det heter helst dannelse når vi snakker om en viss væremåte, ellers er det valgfritt.

Ifølge Bokmålsordboka betyr dannelse ett av tre:

a) ‘(grad av) finhet i kultur og væremåte kombinert med (visse) kunnskaper’, som i allmenndannelse og ha dannelse

b) ‘det å danne; tilblivelse’, som i dannelse av skyer

c) ‘resultat av en prosess eller utvikling’, som i nydannelse, rustdannelse og utdannelse

I de to siste betydningene kan en også bruke danning. (Forresten finnes det også rustdannelse og utdannelse under b.)

Danning også under a ovenfor?

På nynorsk er danning (før daning) den eneste riktige formen i alle de tre betydningene. Det er skrevet mye om danning i denne betydningen på nynorsk, særlig i forbindelse med oppseding og skole. Definisjonen er omtrent som i Bokmålsordboka, men ordet har nok ofte en litt annen valør, med mindre konnotasjoner til finkultur og «klasse» og mer til kunnskaper, ferdigheter og «finsleg framferd» som gir grunnlag for å være «gagns menneske». Varianten med -ing er også tatt i bruk i bokmål, f.eks. i barnehageloven. Vi kjenner ikke bakgrunnen for det. Kanskje er det for å knytte an til danningsbegrepet slik det er brukt på nynorsk (litt mer «klasseløst»), kanskje er det bare for å ha et felles uttrykk på de to målformene.

Fant du det du lette etter?