Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Begrep, uttrykk

Spørsmål

Betyr begrep og uttrykk det samme?


Svar

Nei. Enkelt sagt er uttrykket formen til et ord (lydbildet og skriftbildet), mens begrepet er tankeinnholdet. Et ord er altså et uttrykk med tilhørende begrep. (Uttrykk kan også bety noe helt annet, nemlig frase, altså flerordsuttrykk.)

Begrep betyr ‘(avgrenset) forestilling eller idé (om noe)’. Til å formidle avgrensede forestillinger til andre mennesker har vi ord og fraser. (Mange bruker begrep som et finere ord for ord. Det kan være uheldig.)

Uttrykk (betegnelse) er den språklige formen et begrep har. (Uttrykk har også en helt annen betydning, se avsnittet «Flerordsuttrykk» nedenfor.)

Ord er kombinasjoner av begrep og uttrykk. Ord har med andre ord en innholdsside (begrepet) og en uttrykksside (i form av lyder eller bokstaver). (Ordet ord brukes riktignok også ofte om enten begrep eller uttrykk.)

Synonymer (forskjellige ord med lik eller lignende betydning) er altså ulike uttrykk for om lag det samme begrepet. Uttrykk for det samme begrepet i ulike språk kalles ekvivalenter.

Flerordsuttrykk

Uttrykk har også en helt annen betydning, i en annen dimensjon. Det er nemlig vanlig å skille mellom (enkelt)ord på den ene siden og uttrykk på den andre, som når vi snakker om ord og uttrykk. Uttrykk blir da det samme som et flerordsuttrykk (flerordsenhet, ordforbindelse, frase).

Omgrep (om noe i tanken)

På nynorsk heter begrep tradisjonelt omgrep. I denne betydningen ble ordet trolig lansert av «bokmålets bestefar», Knud Knudsen, som i Norsk Blandkorn (1881) skrev: «begrep (bedre: omgrep, da vi siger at ‘gripe om’ noget, men ikke at ‘gripe be’ noget»). Ivar Aasen fulgte opp. Før dette betydde omgrep i dialektene ‘grep’ eller ‘omfang’.

Term

I terminologilære og i fagspråklige sammenhenger kalles det språklige uttrykket term (eller fagterm). Skillet mellom term og begrep er avgjørende i begrepsanalyse og terminologifaglig arbeid. Slik er fagterm omtalt i Nordisk leksikografisk ordbok:

  • språklig uttrykk for et begrep som hører til et visst fagområde.

Du kan lese mer om termer og begreper i innføringsheftet Termlosen. Flere forklaringer finner du i Terminologiens terminologi.

Fant du det du lette etter?