Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Barnevernstjeneste eller barneverntjeneste?

Spørsmål

Heter det barnevernsnemnd eller barnevernnemnd, barnevernsbarn eller barnevernbarn, barnevernslov eller barnevernlov osv.? Altså med eller uten s?


Svar

Ifølge Tanums store rettskrivningsordbok, som er den ordboka som inneholder flest sammensatte ord, skal det være binde-s (fuge-s) i alle sammensetninger med barnevern som førsteledd. Barnevernstjenester er altså riktig. Likevel kan barneverntjenester neppe kalles feil.

I 1968 anbefalte Språkrådet benevnelsen barnevernspedagog etter en henvendelse fra Norges kommunal- og sosialskole. Malen var blant annet barnevernslinje og barnevernskurs, som man mente var vanligere enn variantene uten s. Barnevernsnemnda ble skrevet med -s-.

Barneverntjenester uten s har likevel vært dominerende i skrift til nylig, og den relevante loven har hett barnevernloven. (Det er ganske vanlig å lage lovnavn uten fuge-s. Fuge-s står generelt sterkest i innarbeidede sammensetninger, svakest i ord som så å si lages på samlebånd.) Den nye loven om barnevern fra 2021 har likevel fått kortnavnet barnevernsloven.

Det som står i Tanums ordbok, kan regnes som korrekt rettskrivning så sant det ikke motsies av andre normkilder. Når det gjelder fuge-s i treleddinger, må det tas et lite forbehold: Statusen til Tanums ordbok på dette området er til dels avhengig av at ordboka har fanget opp det som har vært gjengs bruk (usus). I dag har vi gjennom nb.no bedre oversikt over norsk språkbrukshistorie – vel å merke den skriftlige – enn noen ordbokredaksjon tidligere har hatt.

Andre ord med –vern– + s

Ser vi etter i litteraturen på nb.no, finner vi oftest -s- i sammensetninger med:

 • ETTERVERN- (ettervernsarbeid, ettervernssenter, ettervernstilbud)
 • HEIMEVERN- (heimevernsdistrikt, heimevernsøvelse)
 • LANDVERN- (landvernssoldat)
 • RETTSVERN- (rettsvernskrav, rettsvernsregel)

De understrekede variantene står med s også i Tanums. Men Tanums har rettsvernregel uten s.

Andre ord med –vern- mest uten s

Sammensetninger med disse ordene har for det meste blitt skrevet uten s:
 • ARBEIDERVERN- (arbeidervernlov)
 • AUTOVERN- (autovernulykke)
 • BRANNVERN- (brannverntiltak)
 • DYREVERN- (dyrevernforening, dyrevernnemnd (men mer s etter 1960), dyrevernorganisasjon)
 • GASSVERN- (gassvernkurs, gassvernmiddel)
 • INDUSTRIVERN- (industriverntiltak)
 • JORDVERN- (jordvernloven, jordverntiltak)
 • LUFTVERN- (luftvernartilleri, luftvernkanon)
 • MILJØVERN- (miljøvernarbeid, miljøvernkrav, miljøvernlov, miljøvernminister, miljøverndepartement, miljøverntiltak)
 • MOTORVERN- (motorvernbryter)
 • NATURVERN- (naturvernarbeid, naturverntiltak, naturvernområde)
 • OLJEVERN- (oljevernberedskap, oljevernutstyr)
 • PANSERVERN- (panservernkanon, panservernrakett, panservernvåpen)
 • PLANTEVERN- (plantevernmidler, planteverntiltak, plantevernkonvensjon)
 • SKOGVERN- (skogverntiltak)
 • SMITTEVERN- (smittevernberedskap, smittevernloven, smitteverntiltak)
 • STRÅLEVERN- (strålevernberedskap, strålevernloven)
 • TANKVERN- (tankvernkanon, tankvernskyts)
De understrekede ordene står slik uten s i Tanums, men Tanums har s i brannvernstiltak, dyrevernsnemnd og dyrevernsorganisasjon – og dessuten i strålevernsfysiker, enda ordet knapt er belagt i litteraturen.

Fant du det du lette etter?