Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Århundre eller århundret?

Spørsmål

Heter det «det 20. århundre», det «20. århundret» eller «det 20. hundreåret»?


Svar

Alle variantene du nevner, er brukbare:

  • det 20. århundre
  • det 20. århundret
  • det 20. hundreåret
De fleste ville vel ha sagt
  • det 20. året

i bestemt form (altså med -t) hvis det var snakk om år i stedet for århundrer/hundreår. Men uttrykkene med århundre uten -t kan sees som faste uttrykk som har stivnet i ubestemt form i skrift.

Riktignok er uttalen av bestemt og ubestemt form nøyaktig den samme, så det er egentlig umulig å fastslå hva folk faktisk sier. Men varianten uten -t er uansett fremdeles den vanligste i skrift. Den kan regnes som en viderutvikling av det dansk-norske «det … århundrede» (ofte uttalt med trykk på –hund-). Merk at skrivemåten «det 20. århundrede» ikke lenger er korrekt.

Varianten hundreåret

Hundreår svarer grammatisk til tiår og tusenår (for årti og årtusen). Hundreår er obligatorisk i nynorsk.

I disse to eksemplene har vi harmonisert formene så langt det går:

Vi lever i det tredje tiår* av det første århundre i det tredje årtusen/millennium etter Kristi fødsel (= ubestemt form)
Vi lever i det tredje tiåret av det første hundreåret i det tredje tusenåret/millenniet etter Kristi fødsel (= bestemt form)

(*Årti brukes sjelden.)

Det neste og det forrige

Bestemt form (-et) er blitt det vanligste i disse uttrykkene:

  • i det neste/kommende århundre(t)

men ennå ikke i

  • i det forrige århundre(t)

Det er fremdeles klart vanligst å bruke det faste uttrykket

  • i forrige århundre

og på nynorsk

  • i førre hundreåret

Fant du det du lette etter?