Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Anvendt forskning på nynorsk

Spørsmål

Er praktisk forsking ein grei nynorskterm for anvendt forskning?


Svar

Det er betre med bruksforsking eller bruksretta forsking.

Likeins: bruksmatematikk eller bruksretta matematikk for anvendt matematikk.

Det kunne i prinsippet ha heitt nytteforsking osb., men det gjer det ikkje. Nytteomgrepet blir brukt om ein annan dimensjon på dette området, sjølv om det nok er ein del overlapping.

Bruker du an-ordet på nynorsk, bør du skriva anvend utan -t føre hankjønnsord og hokjønnsord.

Fant du det du lette etter?