Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Angivelse av tid i minutter og sekunder

Spørsmål

Jeg lurer på hva som er den korrekte måten å forkorte tidsangivelser på, for eksempel 15 minutter og 30 sekunder.


Svar

Du kan velge mellom disse variantene:

15 minutter (og) 30 sekunder
15 min 30 sek
15 min 30 s
15′ 30»
15:30
15.30

De tre siste skrivemåtene bør bare brukes der man kan regne med at leseren forstår hva de står for.

Hvis vi legger til to timer foran og to tidels sekunder bak det siste uttrykket, får vi:

2.15.30,2 (= 2 timer, 15 minutter og 30,2 sekunder)

Tradisjonelt bruker vi punktum foran tall for minutter og sekunder på norsk, men dette systemet har vært under press. I 2014 vedtok Språkrådet at man også kan bruke kolon foran minutter og sekunder. Det gjelder både klokkeslett og andre tidsangivelser. Du kan altså skrive både klokka 14.15 og klokka 14:15.

Merk at 15.30 min betyr det samme som 15,5 min. Hvis man bruker komma, blir det et vanlig desimaluttrykk, det vil si at tallet etter komma betegner tideler, ikke sekunder!

Fant du det du lette etter?