Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Aldri i livene sine(!) hadde de sett på maken til språkendring

Spørsmål

Folk skriver nå livene sine og livene våre over en lav sko, etter engelsk mønster. Det er da ruskende galt? Kan Språkrådet rydde opp?


Svar

Vi kan prøve, og vi vil stort sett gi deg rett, men det finnes nok enkelte eksempler på at livene kan stå i flertall.

I de fleste faste uttrykk (som miste livet) brukes bare entall (uten eiendomsord), men også ellers er vi tilbakeholdne med flertallsbøyingen av liv på norsk.

Rådet vårt er dette: Bruk livet i entall i faste uttrykk og ellers så langt det fungerer. Sløyf hele ordet der det er naturlig. Ty til flertall når det må til, men vurder også å skrive helt om.

Nedenfor studerer vi fenomenet nærmere og kommer med en del eksempler som kan være nyttige.

Distributivt entall om ting vi har én hver av

Siden vi vet at alle bare har ett liv hver, kan vi på norsk ofte trygt bruke entall med underforstått flertallsbetydning, såkalt distributivt entall eller fordelingsentall. To av de nødvendigste forutsetningene for livet er hodet og kroppen, og vi finner det samme mønsteret ved disse ordene. Vi sier:

De hadde vondt i hodet (ikke i hodene)
De var trygge på kroppen sin
(helst ikke kroppene sine)
Hva skjer i kroppen (vår) når vi spiser? (helst ikke i kroppene våre)

På den andre siden er det ikke galt å skrive at det er hyggelig å se ansiktene deres igjen (selv om vi vet godt at de har ett hver), så på dette området kan vi ikke vente å finne absolutte regler. Det har lenge vært mye vakling.

Av og til er den beste løsningen litt utenfor den boksen vi begynner med. Et eksempel: Hvis «det eneste som står i hodet deres» skurrer, er ikke den beste løsningen nødvendigvis «i hodene deres», men kanskje «i hodet på dem», som er et fastere uttrykk.

Men nok om emnet distributivt entall her, for vi har en egen artikkel om det i basen. Tilbake til livet. Nedenfor ser vi bare på hvor grensa går mellom livet til folk og livene deres.

Eksempler på at livet står for flere menneskers liv

Det er nokså opplagt at det må hete

 • Alle tre mistet livet

Og denne boktittelen (med rot i en kjent salme) er det nok ikke mange som ville ha endret på:

Her følger flere eksempler som vi har fått fra innsendere, med anbefalt omskrivning:

 • Flere eldre får ødelagt livene sine av å bli ranet > får livet ødelagt
 • De eldre fortjener en bedre avslutning på livene sine > på livet
 • Friåret forandret livene våre > forandret livet vårt
 • Hva gjør vi med de korte livene våre > det korte livet vårt
 • Vi setter livene våre på spill for dere > livet på spill
 • Kvinnene fremstilte livene sine slik at de passet inn i bildet av den hjemmearbeidende husmoren > livet sitt slik at det
 • Vi vet lite om livene til fåmælte mennesker > livet til

Samliv?

Det er ikke alltid vi kan vite om leseren vet om livet står for samlivet mellom flere personer. Det kan være fristende å bruke flertall for å utelukke samlivstolkningen. Vi vil likevel anbefale entall her:

 • Kronprinsbarna skulle oppleve å ha sin elskede mor i livene sine i bare ni år > livet sitt
 • Vi viste bilder og fortalte fra våre liv > livet vårt

Et klart tvetydig eksempel har vi her:

 • Det var interessant å høre mer om livet til mormor og morfar

Men livene til klinger ikke så godt, så hvis vi mener mer enn samlivet, kan vi gjerne skrive helt om. Merk forresten at vi ikke ville ha skrevet barndommene til mormor og morfar; her må entall dekke begge nyanser uansett.

Spesielle tilfeller

Av og til vil entall være misvisende av andre grunner:

 • De forteller om hvor sammenvevde livsløpene har vært, og hvor tett livene deres er bundet sammen i dag
 • Du kan bli ulykkelig av å sammenligne tilværelsen din med de perfekte livene i mediene
 • De har levd helt forskjellige liv

Her må flertall godtas, hvis det ikke skal skrives helt om.

Levva livet!

Noen ganger er hele formuleringen kunstig uansett hva vi velger, som i «Her kan gode liv leves» og «Her kan et godt liv leves». Men det er ingenting i veien med

 • Her er det mulig å leve et godt liv (underforstått: mulig for flere mennesker)

Også dette kan vi trygt skrive i entall:

 • Vi er avhengige av dem for å leve gode og trygge liv > et godt og trygt liv (leve godt og trygt)

Formuleringen leve livet slik og slik kan være litt vanskelig å håndtere fordi vi også har det faste uttrykket å leve livet med betydningen ‘nyte livet’. Setningen

 • De forteller om hvordan de lever livet

kan misforstås. Her kan vi trygt legge til «sitt». Vi kan eventuelt skrive «De forteller om hvordan de har det i livet». En annen løsning kan være å sløyfe livet eller noe annet:

 • De forteller om hvordan de lever

Det fungerer i alle fall bra her:

 • De lever sine liv som kristne > De lever sitt liv som kristne > De lever som kristne

Denne setningen skulle være grei med liv i entall:

 • De lever sitt liv, og jeg lever mitt liv

Mestre livet

Såkalt livsmestring har blitt et skolefag, og det er den engelske formuleringen «master their own lives» som ligger under når det står i opplæringslova at elevene skal «meistre liva sine». Dette er enda mindre ideelt på nynorsk enn på bokmål, og i den nye opplæringsloven kommer det forhåpentlig til å stå bare meistre livet.

Statistisk endring

I aviskilder fra perioden 2000 til 2021 forekommer frasene i livene og av livene over ti ganger oftere enn på hele 1900-tallet (se nb.no). Det sier ikke stort i seg selv, for avisbunken er tjukkere enn før i tida, men når vi sammenligner og ser at bruken av i livet og av livet i dette århundret henholdsvis har gått kraftig tilbake og stagnert, skjønner vi at det har skjedd en stor endring. Den har for det meste engelsk signatur: Tidlige treff på «Dere reddet livene våre» og lignende finner vi gjerne i oversatt litteratur à la Bill og Ben.

Et annet søk i aviskilder, med relativ frekvens:

Fant du det du lette etter?