Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Lynkurs: mønsterpraksis for språkarbeid

Korleis bør verksemdene arbeide for å oppfylle krava i språklova? Med dette kurset får du ei innføring i åtte tilrådingar som til saman utgjer ein mønsterpraksis for språkarbeid. 


Du kan velje nynorskversjon eller bokmålsversjon av kurset ved å opne lenkjene nedanfor. 

Velkomen til e-læringskurs i mønsterpraksis for språkarbeid!

Tilråding 1: Kartlegg situasjonen, og legg ein plan

Tilråding 2: Forankre arbeidet i leiinga

Tilråding 3: Plasser ansvaret for å drive arbeidet framover

Tilråding 4: Gjer språkarbeidet til ein del av prosessane i organisasjonen

Tilråding 5: Gje medarbeidarane tilgang til språkressursar

Tilråding 6: Gjennomfør språktiltak jamleg

Tilråding 7: Mål resultata av språkarbeidet

Tilråding 8: Del erfaringar, og hent impulsar utanfrå

Oppsummering og vegen vidare

Fant du det du lette etter?