Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Nye veier i norsk språkpolitikk?

Lysebu, Oslo, 12. februar 2004 – rapport


Stortinget har gitt klarsignal til at Norsk språkråd skal omdannes til et mer utadrettet kompetanseorgan for norsk språk. Kultur- og kirkedepartementet sendte i januar ut høringsbrev om omdanningen.

Norsk språkråd har selv påpekt behovet for en omdanning. Rådet ble opprettet i 1972 som et «språkfredsorgan» etter at det særlig i 1950-årene hadde vært betydelige bataljer om statens språkpolitikk. Som «språkfredsorgan» har Norsk språkråd vært vellykket ved at det har samlet alle de viktigste språkpolitiske grupperingene i Norge til samarbeid. Det har likevel stått strid om en rekke spørsmål – blant annet om rettskrivningsvedtak, om likestilling mellom målformene i statsforvaltningen og i skolen og om rådets vedtak om norsk skrivemåte av en del engelske ord. I dag er utfordringene for norsk språk neppe helt de samme som for 30 år siden.

Som et ledd i den omdanningen som departementet har satt i gang, inviterte Norsk språkråd 12. februar 2004 representanter for ulike samfunnssektorer til et dagsseminar, der vi stilte disse hovedspørsmålene:

  • Hvilke utfordringer eller problemer står norsk språk overfor slik du erfarer det på ditt virksomhetsområde?
  • Hvilke oppgaver bør et nytt språkorgan ha – i et nasjonalt perspektiv og spesielt i tilknytning til ditt virksomhetsområde?
  • Trengs det nye veier i norsk språkpolitikk?

Fant du det du lette etter?