Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Norsk språkråd – styre og styreledere

Vedtektene ble endret i 1992 slik at det ble innført kjønnsnøytrale betegnelser. Formann ble da skiftet ut med leder, nestformann med nestleder og varamann (i rådet) med varamedlem.


Styreledere (kronologisk)
Aanderaa, Johannes (Johs.)1972
Coward, Gorgus1972, 1973, 1975, 1981, 1983
Mæhle, Leif1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986
Sødal, Lars1977, 1979
Lønn, Else Marie1985, 1987
Bull, Tove1988, 1990, 1992, 1994
Wiggen, Geirr1989, 1991, 1993, 1995
Lilleholt, Kåre1996, 1998
Haugen, Ola1997, 1999, 2001, 2003
Fretland, Jan Olav2000, 2002, 2004
Nestledere i styret (kronologisk)
Coward, Gorgus1972, 1974, 1976, 1980, 1982
Mæhle, Leif1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987
Sødal, Lars1978
Lønn, Else Marie1984, 1986
Wiggen, Geirr1988, 1990, 1992, 1994
Bull, Tove1989, 1991, 1993, 1995
Haugen, Ola1996, 1998, 2000, 2002, 2004
Lilleholt, Kåre1997, 1999
Fretland, Jan Olav2001, 2003
Styremedlemmer (alfabetisk)
Bokmål
Coward, Gorgus1972–76, 1980–83
Gundersen, Dag1992–99
Gaathaug, Bjørg2000–04
Halvorsen, Eyvind Fjeld1972–79
Haugen, Ola1996–2004
Jakobsen, Alfred1980–81
Ligaard, Aslaug1996–99
Lundeby, Einar1980–87
Lydersen, Aksel1972–79, 1982–87
Lønn, Else Marie1984–91
Pettersen, Egil1988–91
Svenkerud, Herbert1992–95
Sødal, Lars1977–79
Vannebo, Kjell Ivar2000–04
Wiggen, Geirr1988–95
Nynorsk
Berg, Hallgrim1980–84
Brekken, Astrid1989–91
Bull, Tove1988–95
Djupedal, Reidar1972–78
Fretland, Jan Olav2000–2004
Faarlund, Jan Terje1996–99
Haraldseid, Sigurd1972–79
Hellevik, Alf1979
Haave, Kari1996–2004
Lilleholt, Kåre1988, 1996–98
Lorentzen, Ruth Trøite1992–95
Mæhle, Leif1972–87
Sandøy, Helge2000–04
Tøfte, Borgny1985–87
Venås, Kjell1980–95
Aanderaa, Johannes (Johs.)1972
Varamedlemmer til styret (alfabetisk)
Bokmål
Coward, Gorgus1977–79
Dahr, Eva Braaten1993–98
Foldvik, Arne Kjell1992–95
Fosseng, Svenn1980–83
Greiff, Aud2000
Gundersen, Dag1988–91
Guttu, Tor1992–99
Halvorsen, Eyvind Fjeld1980–87
Helle, Bjørg1976–79
Hjeltnes, Guri2001–04
Janson, Mette1989
Ligaard, Aslaug1992
Lydersen, Aksel1980–81, 1988
Moen, Erna1990–91
Pettersen, Egil1976–79
Roksund, Leif1972–75
Sandved, Arthur O.1996–2004
Selberg, Ole Michael1984–87
Selmer, Elisabeth Schweigaard1972–75
Strømme, Sigmund1982–87
Sødal, Lars1976
Vinje, Finn–Erik1972–75
Svennevig, Jan2000–04
Nynorsk
Askeland, Norunn2000–04
Berg, Hallgrim1985–87
Bjørkum, Andreas1980–91
Bondevik, Jarle1992–95
Byberg, Jan E.1988
Djupedal, Reidar1979
Faugstad, Åse Lilleskare1996–99
Fosse, Tordis1988–95
Fretland, Jan Olav1996–99
Faarlund, Jan Terje2000–04
Grevsgard, Bjarne2000–04
Hellevik, Alf1978
Hellesnes, Kjell1972–73
Hovda, Per1974–75
Lemme, Torborg Moberg1980–87
Olden, Asgeir1990–95
Perstølen, Einfrid1976–83
Rommetveit, Magne1972–77
Sandøy, Helge1996–99
Sletten, Vegard1972–79
Tøfte, Borgny1984

Fant du det du lette etter?