Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Norsk språkråd – møter


ÅrDatoStedEmne
1972Konstituerende møte 1.2
rådsmøte 14.–15.4Oslospråksituasjonen og Norsk språkråds arbeidsoppgaver
28.10Osloopplæringsmål
19732.–3.2.Torparettskrivning, opplæringsmål, språket i NRK
21.–22.9.Sarpsborgpris for god fagprosa
197425.–26.1.Bergenskrivemåten av stedsnavn, målform i værmeldingene
10.6.Oslovurdering i norskfaget, rettskrivning
197531.1.–1.2.Sundvollenkjønnsnøytrale yrkes- og tittelnevninger, oljeterminologi, stedsnavn
Oslostedsnavn, rettskrivningsarbeid
197630.1.–31.1.Klekkenmålbruk i offentlig tjeneste, rettskrivningsarbeidet
9.10.Oslorettskrivningsarbeidet, navn på offentlige institusjoner
197728.–29.1.Oslorettskrivningsspørsmål, felles ordlister og ordbøker
197827.–28.1.Bergenrettskrivningsarbeidet, felles ordlister og ordbøker, måljamstilling
197926.–27.1.Oslorettskrivningsspørsmål, samisk språk i samfunnet
198025.–26.1. (det gamle rådet)Oslorådgivningsvirksomheten, eventuelle vedtektsendringer
19.9.Osloutkast til lov om målbruk, uttalespørsmål
198119.–20.1.Vossnorskundervisning for innvandrere, fagnemndspørsmål
198229.–30.1.Oslorettskrivningssaker, uttalemarkering i ordlister, språket i NRK; nynorskseksjonen hadde et eget møte 19.11.
198321.–22.1.Golordtilfanget i nynorsk, terminologiarbeid, trykkmarkering i ordlister, skoler med både bokmål og nynorsk som opplæringsmål; nynorskseksjonen hadde et eget møte 28.11.
198427.–28.1.Oslorettskrivningssaker o.a.
198525.–26.1.Granrettskrivningssaker, norskfaget, skrivemåten av fremmedord, NOU om TV 2
11.10.Askernormering av tekster i leseverk, talemålsnormer
198624.–25.1.Kongsbergsamisk kultur og utdanning, spørsmålet om endring av betegnelsen «formann» i vedtektene
198722.–23.1.Akkerhaugen i Telemarkvedtok nye rutiner for arbeidet med rettskrivningssaker (til godkjenning hvert fjerde år)
198822.–23.1.OsloSpråkrådet i samfunnet. De rettskrivingsvedtaka som ble gjort i 1988, ble lagt fram på møtet i 1992.
198920.–21.1.Larkollen ved Mossnorskfaget. Vedtatt å tilrå overfor Kultur- og vitenskapsdepartementet at ordet formann i vedtektene skulle skiftes ut med leder
199019.–20.1.Trondheimnorsk som andrespråk/fremmedspråk
199118.–19.1.Larkollen ved Mossskriftkulturen i Norge. Vedtatt å opprette en språkpris.
199222.–23.1. (det gamle rådet) og 24.1. (det nye rådet)Oslospråkplanlegging og språknormering, rettskrivningsvedtak. Norsk språkpris delt ut for første gang.
199322.–23.1.Åsgårdstrandnorsk i et utvida Europa
199420.–21.1.Åsgårdstrandmediesituasjonen og språket; nynorskseksjonen hadde et eget møte 11.–12.10
199526.–27.1.Bergenden norske språksituasjonen utenfor EU
199618.–19.1. (det gamle rådet) og 19.1. (det nye rådet)rettskrivningsvedtak, prinsipp for normering av nynorsk
19976.–7.2.Drammenprinsippdebatt om normeringen av bokmål og nynorsk
199812.–13.2.Osloarbeidsoppgaver og organisasjonsform, prinsipp for normering av importord
19992.–3.2.Oslogodt lærebokspråk, uttalespørsmål
20003.– 4.2.Oslorettskrivningsvedtak fra perioden 1996–99
20011.–2.2.Furnes ved Hamarspråkstyrking
20027.–8.2.Oslonasjonale og internasjonale språkrettigheter, forslag til mandat for en språkkommisjon, økt satsing på terminologiarbeid
200313.–14.2.Ivar Aasen-tunet i Hovdebygda, Ørstarettskrivningsvedtak fra 2000 til 2003, omdanning av Norsk språkråd
200412.–13.2.Lysebu i Oslorettskrivningsframlegg fra året 2003, omdanninga av Norsk språkråd

Fant du det du lette etter?