Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Norsk språkråd – medlemmer og varamedlemmer (nynorsk)


Merk at «aa» er alfabetisert som «å».

Medlemsorganisasjoner med forkortinger:

DnForl = Den norske Forleggerforening
DNS = Det Norske Samlaget
DnF = Den norske Forfatterforening
grunnsk = grunnskolen ved sin lærerorganisasjon
LNU = Landslaget for norskundervisning
LSS = Landslaget for språklig samling
NFFO = Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
NM = Noregs Mållag
NMd = Norsk Måldyrkingslag
NP = Norsk Presseforbund
Nskue = Norsk Skuespillerforbund
NRK = Norsk rikskringkasting ved styret
overs = Norsk Oversetterforening, Statsautoriserte translatørers forening og Oversetterutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
G-råd = sakkyndige skoleråd
grunnsk = Grunnskolerådet, Rådet for videregående opplæring og Lærerutdanningsrådet
Stortinget = oppnevnt av Stortinget
univ = norske universiteter og vitenskapelige høgskoler ved Universitets - og høgskolerådet
vgs = den videregående skolen, folkehøgskolen og lærerhøgskolen ved sine lærerorganisasjoner

NavnRepresenterteFunksjonstid
Aksnes, Magne, lektorLSSmedlem 1972–79
Alhaug, Gulbrand, professorunivmedlem 2000–04, vara 1992–99
Askeland, Håkon, logopedgrunnskvara 1984–2004
Askeland, Norunn, førstelektorNFFOmedlem 2000–04, vara 1996–99
Berg, Hallgrim, forretningsdrivendeStortingetmedlem 1972–87
Berg, Maria Høgetveit, kultursjefNMvara 1988–95
Berstad, Arnfinn, herredsskogmesterStortingetvara 1972–79
Birkeland, Frode F., høgskolebibliotekarG-rådmedlem 1972–75
Bjørgo, Trygve, rektorNMvara 1972–75
Bjørke, Kari, underdirektørDNSvara 2000–04
Bjørkum, Andreas, professorNMmedlem 1980–91
Bjørlykke, Oskar Stein, forfatterDnFvara 1996–99
Bjaadel, Lars, rektorvgsvara 1980–83
Bondevik, Jarle, professorunivmedlem 1988–95
Breivik, Torbjørg, avdelingslederLNUvara 1988–91
Brekke, Målfrid, lærerStortingetvara 1984–87
Brekken, Astrid, programsekretærNRKmedlem 1984–91
Bruvik, Jan Olav, assisterende informasjonssjefgrunnskmedlem 1988–04
Bull, Tove, professorvgsmedlem 1980–83
NMmedlem 1984–87
univmedlem 1988–95
Byberg, Jan E., undervisningsinspektørLNUmedlem 1988–99
Bø, Olav, professorDNSvara 1972–79
Dalen, Arnold, professorNMmedlem 1992–95, vara 1984–87
univvara 1972–75
Djupedal, Reidar, professorunivmedlem 1972–79, vara 1980–83
Donali, Ingeborg, lektorNMmedlem 1988–95
Dybvad, Øyvind, forlagssjefDnForlvara 1973
Eggen, Arnljot, forfatterDnFmedlem 1972–75
Eikemo, Jon, skuespillerNskuemedlem 1984–87
Eikeset, Bjarte, sorenskriverStortingetvara 1972–87
Ekroll, Torstein, avdelingssjefDnForlvara 1972
Elstad, Kåre, professorunivmedlem 1980–87
Endresen, Rolf Theil se Theil, Rolf
Enerstvedt, Åse, museumsstyrerNFFvara 1984–87
Eriksen, Hans Kristian, forfatterDnFmedlem 1988–91
Eriksen, Helga, forfatterDnFvara 2000–04
Eskeland, Ivar, statsstipendiatNMdmedlem 1980–91
Faugstad, Åse Lilleskare, forfatterDnFmedlem 1988–99, vara 1984–87
Fergestad, Per, rektorG-rådvara 1980–83
Fetveit, Leiv, førsteamanuensisunivvara 1980–87
Fidjestøl, Bjarne, professorunivmedlem 1976–79 og 1984–87, vara 1980–83
Fjørtoft, Ragnhild S., programsekretærNRKvara 2000–04
Forfang, Åsmund, forfatterDnFmedlem 1996–2004, vara 1992–95
Fosse, Tordis, høgskolelektorNFFmedlem 1988–95
Fretland, Jan Olav, førsteamanuensisNMmedlem 1996–99
DNSmedlem 2000–04
Faarlund, Terje, professorUnivmedlem 1996–2004
Gjeraker, Arne, advokatNMvara 1980–91
Gjærde, Asbjørn, distriktssjefNRKvara 1984–91
Grevsgard, Bjarne, programredaktørNRKmedlem 2000–04
Grønvik, Einfrid se Perstølen, Einfrid
Grønvik, Oddrun, forskerNMmedlem 2000–04
Gullestad, Anne, teatersjefNskuevara 1976–83
Hageberg, Arnbjørg, førsteamanuensisUnivvara 1996–2004
Hagen, Oddmund, forfatterDnFmedlem 2000–04
Hagland, Jan R., amanuensisNMvara 1980–87
Halse, Kristian, lærerNMvara 1976–79
Haraldseid, Sigurd, rektorvgsmedlem 1972–79
Hauge, Olav Væhle, forlagsredaktørDnForlmedlem 1992–2004
Haugen, Paal-Helge, forfatterDnFvara 1976–83
Havnelid, Anders, forlagssjefDnForlvara 1974–79
Heggland, Johannes, forfatterDnFmedlem 1976–87
Hellesnes, Kjell, adjunktNMmedlem 1972–75
Hellevik, Alf, dosentDNSmedlem 1972–79
Hesjevoll, Oddbjørn, skuespillerNskuevara 1984–87
Hoel, Torlaug Løkensgard, førsteamanuensisvgsvara 1992–95
Hoem, Edvard, forfatterDnFvara 1988–91
Hoff, Ingeborg, dosentNMdvara 1972–83
Holme, Idar Magne, amanuensisStortingetmedlem 1984–87, vara 1976–83
Holten, Norunn, høgskolelektorLNUvara 1996–99
Holtskog, Liv, forfatterDnFvara 1988–91
Hovda, Per, dosentNMdmedlem 1972–79
Hus, Oddmund, rektorgrunnskmedlem 1978–83, vara 1972–75
Haave, Kari, lektorVgsmedlem 1996–2004
Jahr, Ernst Håkon, professorLSSmedlem 1980–91, vara 1976–79
Jensen, Eva, forfatterDnFvara 2000–04
Jenstad, Tor Erik, førstekonsulentNMvara 2000–04
Jonsmoen, Ola, forfatterDnFmedlem 1980–87
Kjelsvik, Olav, journalistNPvara 1980–99
Kleiva, Turid, lektorNMvara 1996–2004
Krokann, Øyunn, seniorredaktørDnForlvara 1985–99
Kvalem, Finn, skuespillerNskuevara 1972–75
Langeland, Olav, lektorG-rådmedlem 1976–79
Lauvdal, Magnhild, adjunktgrunnskmedlem 1972–78
Lemme, Torborg Moberg, lærerStortingetmedlem 1972–87
Lie, Arvid Torgeir, forfatterDnFmedlem 1976–79, vara 1972–75
Liland, Mads, forlagssjefDnForlvara 1980–84
Lilleholt, Kåre, professorDNSmedlem 1988–99
Lima, Aud Martha, statsautorisert translatøroversmedlem 2000–04
Litleré, Arnhild, skuespillerNskuemedlem 2000–04, vara 1988–99
Lockertsen, Roger, amanuensisNMvara 1992–99
Lorentzen, Rutt Trøite, høgskolelektorVgsmedlem 1988–95, vara 1984–87 og 1996–99
Lydvo, Hallvard, skuespillerNskuemedlem 1988–95, vara 2000–04
Moberg, Gustav, redaksjonssekretærNRKvara 1973–83
Moberg-Lemme, Torborg se Lemme, Torborg Moberg
Moe, Jon, forfatterDnFvara 1984–87
Molde, Ivar, stud.theol. Stortingetvara 1972–75
Mundal, Else, professorUnivvara 1988–2004
Muri, Sigurd, forfatterDnFvara 1976–83
Myhren, Magne, amanuensisNMdvara 1988–91
Myking, Johan, førsteamanuensisNMmedlem 2000–04
Myklebust, Else, programsekretærNRKmedlem 1976–83
Mæhle, Leif, professorUnivmedlem 1972–79
DNSmedlem 1980–87
Møster, Magne Eide, førsteamanuensisNFFmedlem 1996–99
Nes, Oddvar, professorunivvara 1988–95
Nordstrand, Åshild, språkkonsulentOversmedlem 1988–99
Noss, Aagot, førstekonservatorNFFmedlem 1984–87
Nysted, Liv, forfatterDnFvara 1992–99
Obrestad, Tor, forfatterDnFvara 1972–75
Oftedal, Eli, oversetteroversvara 1988–95
Olden, Asgeir, redaktørNPmedlem 1988–2004
Orheim, Kirsti se Ås, Kirsti Orheim
Pedersen, Aud-Kirsti, amanuensisNMmedlem 1996–99
Perstølen, Einfrid, legeNMmedlem 1976–83
Prestvik, Arthur, herredsagronomStortingetvara 1972–75
Riise, Hildegun, skuespillerNSkuemedlem 1996–99
Riste, Per M., redaktørNPmedlem 1980–87, vara 1972–79
Robberstad, Magnus, overlegeNMdvara 1992–99
Roksvold, Thore, høgskolelektorLSSvara 1980–83
Rommetveit, Magne, dosentNMmedlem 1972–79
Romstad, Knut, skolesjefStortingetvara 1976–87
Rue, Olav Hr., sjefssekretærDnForlmedlem 1980–91
Rummelhoff, Anita, skuespillerNskuemedlem 1980–83
Rundhovde, Gunnvor, dosentunivmedlem 1972–75 og 1980–83
Røssbø, Sigrun Anny, oversetteroversvara 1996–99
Sagen, Oddveig, lektorvgsmedlem 1984–87, vara 1988–91
Sandal, Reidar, lektorStortingetvara 1980–87
Sandøy, Helge, professorLSSmedlem 1992–95
Univ1996–2004
Skarstad, Torleiv, inspektørG-rådvara 1976–79
Skartveit, Andreas, forlagssjefDnForlmedlem 1972–79
Skauge, Jakob, lektorLSSvara 1972–75
Skjong, Synnøve, førstelektorLNUvara 2000–04
Skrede, Ragnvald, forfatterDnFmedlem 1972–75
Skaadel, Jardar, høgskolelektorvgsvara 1976–79
Sletten, Vegard, sjefredaktørNPmedlem 1972–79
Standal, Anne Margrethe, fjernsynsteksteroversvara 2000–04
Stanghelle, John, journalistNFFvara 2000–04
Stemshaug, Ola, førsteamanuensisDNSvara 1980–87
Univvara 2000–04
Straume, Gisle, skuespillerNskuemedlem 1972–79
Straumsheim, Per, rektorG-rådmedlem 1980–83
Sørbø, Fridtjov, konsulentNMdmedlem 2000–03
Sørbø, Hans, underdirektørNMDvara 1984–87
Sørebø, Herbjørn, programredaktør NRKmedlem 1972–75 og 1992–99
Søyland, Aud, språkkonsulentDNSvara 1988–99
Theil, Rolf, professorLSSvara 1988–2004
Thorbjørnsen, Kari Marie, lektorNFFvara 1988–95
Tveit, Alvhild, adjunktStortingetmedlem 1972–83
Tøfte, Borgny, adjunktgrunnskmedlem 1984–87, vara 1976–83
Vassenden, Lars, førsteamanuensisunivvara 1972–79 og 1984–87
Vederhus, Inger, forlagsredaktørDnForlvara 2000–04
Veka, Olav, lektorLNUmedlem 1992–95 og 2000–04
Venås, Kjell, professorunivmedlem 1980–99, vara 1972–79
Versto, Aksel, småbrukerStortingetmedlem 1972–87
Vikør, Lars S., professorLSSmedlem 1996–2004, vara 1984–87
Vaage, Brigt, lærervgsvara 1972–75
Vaage, Lars Amund, forfatterDnFmedlem 1992–95
Wollebæk, Dag, daglig ledervgsvara 2000–04
Øiestad, Øyunn Krokann se Krokann, Øyunn
Øvrebotten, Magni, distriktssjef NRKvara 1992–99
Aabø, Bergfinn, direktørNMvara 1972–79
Aanderaa, Johannes, forlagssjefDnForlmedlem 1972
Aarø, Kari Lønning, lektorNMdmedlem 2003–04, vara 2000–02
Aarønæs, Lars, frilansjournalistNPvara 2000–04
Ås, Kirsti Orheim, lektorG-rådvara 1972–75

Fant du det du lette etter?