Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Norsk språkråd – medlemmer og varamedlemmer (bokmål)


Merk at «aa» er alfabetisert som «å».

Medlemsorganisasjoner med forkortinger:

DnForl = Den norske Forleggerforening
DNASL = Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur
DnF = Den norske Forfatterforening
grunnsk = grunnskolen ved sin lærerorganisasjon
LNU = Landslaget for norskundervisning
LSS = Landslaget for språklig samling
NFFO = Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
NP = Norsk Presseforbund
Nskue = Norsk Skuespillerforbund
NRK = Norsk rikskringkasting ved styret
overs = Norsk Oversetterforening, Statsautoriserte translatørers forening og Oversetterutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
RF = Riksmålsforbundet
G-råd = sakkyndige skoleråd = Grunnskolerådet, Rådet for videregående opplæring og Lærerutdanningsrådet
Stortinget: oppnevnt av Stortinget
univ = norske universiteter og vitenskapelige høgskoler ved Universitets - og høgskolerådet
vgs = den videregående skolen, folkehøgskolen og lærerhøgskolen ved sine lærerorganisasjoner

NavnRepresenterteFunksjonstid
Alnæs, Karsten, forfatterDnFmedlem 1986 og 88—91, vara 1984-85
Andenæs, Ellen, førsteamanuensisunivvara 1992—95
Andreassen, Trond, generalsekretærNFFOvara 2000—04
Armand, Eilif, skuespillerNskuemedlem 1984—87
Arvola, Erling, redaktørStortingetmedlem 1972—83
Aschehoug, Marit, redaktørNPvara 2000—04
Askedal, John Ole, professorDNASLmedlem 1996—2004
Askildsen, Kjell, forfatterDnFvara 1980—83
Bang, Karin, forfatterDnFvara 1972—83
Bech, Kari, lektorNFFOmedlem 1996—99
Bjørnsen, Bjørn, journalistStortingetmedlem 1980—87
Bleken, Brynjulf, førsteamanuensisDNASLmedlem 1984—90
Bolling, Jens, skuespillerNskuemedlem 1980—83
Borgstrøm, Carl Hjalmar, professorDNASLmedlem 1972—79
Breen, Else, forfatterDnFmedlem 1981—87
Breivik, Birger, bestyrerStortingetvara 1972—87
Brekstad, Kolbjørn, forfatterDnFmedlem 1992—95
Bruvik, Jan Olav, redaktørgrunnskmedlem 1984—87
Brækhus, Sjur, professorStortingetmedlem 1976—79
DNASLmedlem 1980—83 og 1990—91, vara 1984—87
Bull, Trygve, lektorvgsmedlem 1972—75
Carlson, Camilla, forfatterDnFmedlem 1976—79
Christensen, Kirsti Koch, professorunivmedlem 1992—99
Christensen, Pelle, skuespillerNskuemedlem 1988—95
Coward, Gorgus, rektorDNASLmedlem 1972—83
Dahl, Marit, utredningsledergrunnskmedlem 2000—04
Dahl, Niels Fredrik, forfatterDnFvara 1996—99
Dahr, Eva Braaten, journalistNPmedlem 1976—99
Dyvik, Helge, professorunivmedlem 2000—04
Elgvin, Johannes, lektorRFvara 1972—75
Eriksen, Trond Berg, professoroversvara 2000—04
Evensberget, Snorre, direktørDnForlvara 1980—91
Ewo, Jo, forfatterDnFvara 1992—95
Falkeid, Kolbein, forfatterDnFmedlem 1980—85 og 1987
Fjeld, Ruth Vatvedt, førsteamanuensisLSSvara 1996—99
univvara 2000—04
Fjørtoft, Kåre, forlagssjefDnForlmedlem 1972—79
Flatekval, Eli, høgskolelektorvgsvara 1996—99
Foldvik, Arne Kjell, førsteamanuensisunivmedlem 1984—95
Formo, Tone, oversetteroversvara 1996—99
Fosseng, Svenn, høgskolelektorG-rådmedlem 1980—83, vara 1976—79
Gjestvang, Erik, lektorRFmedlem 1994—2004, vara 1992—94
Gjevre, Gunnar, adjunktvgsvara 2000—04
Glad, Per, generalsekretærRFvara 1972—75
Greiff, Aud, oversetteroversvara 2000—04
Grotnæss, Ivar, undervisningsinspektørLSSmedlem 1972—79
Grut, Arnulf, programsekretærNRKvara 1988—95
Grønvik, Tor, lærervgsmedlem 1998—99
Guldal, Reidunn, forlagssjefNFFOvara 1988—95
Gullichsen, Einar, lærergrunnskvara 1972—79
Gulliksen, Torun, lektorLSSvara 1980—83
Gundersen, Dag, professorunivmedlem 1988—99, vara 1980—87
Guttu, Tor, førsteamanuensisRFmedlem 1980—2004
Gaarder, Jostein, adjunktvgsvara 1992—95
Gaathaug, Bjørg, programsekretærNRKmedlem 1996—2004
Halvorsen, Eyvind Fjeld, professorunivmedlem 1972—79
Stortinget1980–87
Halvorsen, Ola, lektorLSSvara 1972—75
Hambro, Carl, forf.DnFmedlem 1972—75
Hansen, Ingeborg M., cand.mag.Stortingetvara 1980—83
Hansson, Knut M., skuespillerNskuemedlem 1972—75
Stortingetvara 1984—87
Hartvig, Tina, skuespillerNskuemedlem 2000—04, vara 1992—99
Haslund, Ebba, forfatterDnFmedlem 1976—79
Hauge, Jostein Helland, universitetslektorunivvara 1972—75
Haugen, Ola, direktørDnForlmedlem 1992—2004
Haugen, Åse Klundelien se Klundelien, Åse
Havnevik, Ivar, hovedkonsulentDnForlvara 2000—04
Hegge, Per Egil, redaktørNPmedlem 2000—04
DNASLvara 1996—99
Heggelund, Kjell, forfatterDnFvara 1972—79
DnForlvara 1992—99
Heldal, Nils, kanalsjefNRKvara 2000—04
Helle, Bjørg, referent og oversetterStortingetmedlem 1972—79
Herlofsen, Anne, skuespillerNskuevara 1988—91
Hertzberg, Frøydis, professorunivvara 1996—99
Heyerdahl, Nils, teatersjefDNASLvara 1992—2004
Hivju, Erik, skuespillerNskuemedlem 1996—99
Hjeltnes, Guri, forfatterNFFOmedlem 2000—04
Holst, Mette, lærergrunnskvara 1992—94
Houm, Philip, dr.philos.DnFmedlem 1972—75
Housken, Joronn, lektorG-rådvara 1972—75
Hoaas, Ole Georg, rektorvgsmedlem 1996—97
Høigaard, Anne, høgskolelektorLNUvara 1988—99
Haagensen, Bjørn, lærerRFvara 1979—99
Iversen, Harald Morten, høgskolelektorvgsmedlem 2000—04
Jakhelln, Per A.H., statsautorisert translatøroversmedlem 1996—99
RFvara 2000—04
Jakobsen, Alfred, professorunivmedlem 1976—83, vara 1972—75
Janson, Mette, programredaktørNRKmedlem 1988—95
Johannessen, Ole-Jørgen, amanuensisunivvara 1992—95
Johansen, Bjørg, byråsjefStortingetvara 1974—79
Johnsen, Egil Børre, lektorNFFOmedlem 1984—95
Karlsen, Randi Moxnes, adjunktvgsmedlem 1992—95
Klouman, Sverre, høgskolelektorNFFOvara 1984—87
Klundelien, Åse, fylkesordførerStortingetvara 1980—87
Knutsen, Nils M., førsteamanuensisunivvara 1980—83
Korbøl, Aud, forfatterDnFmedlem 2000—04
Kristiansen, Eivind, lektorvgsmedlem 1980—83
Kristoffersen, Gjert, forlagsdirektørunivvara 1984—87
Kulbrandstad, Lars Anders, førsteamanuensisLNUmedlem 1988—99
Kvaale, Dagfinn, rektorvgsvara 1972—75
Lange-Nielsen, Sissel, forfatterDnFmedlem 1996—99, vara 1992—95
Langslet, Lars Roar, stortingsrepresentantDNASLvara 1972—75
Langaas, Janne, skuespillerNskuevara 2000—04
Larssen, Bernt Erik, skuespillerNskuevara 1980—83
Leine, Marton, rektorvgsmedlem 1976-79 og 1984—97, vara 1980—83 og 1988—91
Lie, Svein, førsteamanuensisLSSvara 1984—91
Ligaard, Aslaug, rektorgrunnskmedlem 1972—83 og 1988—99
Lund, Torill Scharning, studierektorgrunnskvara 1988-91 og 1995—2004
Lundeby, Einar, professorunivmedlem 1980—87, vara 1972—79
Lydersen, Aksel, professorRFmedlem 1972—94
Lønn, Else Marie, adjunktStortingetmedlem 1980—87
vgsmedlem 1988—91
Mannsåker, Kari Borg, redaksjonssekretærNRKvara 1980—87
Michalsen, Alvhild, øvingslærerStortingetvara 1972—75
Moen, Erna, forfatterDnFmedlem 1988—99, vara 1986
Myhre, Ivar Brigt, programsekretærNRKvara 1996—99
Mæhlum, Brit, professorunivmedlem 2000-04, vara 1996—99
Mørck, Endre, professorunivmedlem 1996—99, vara 1988—91 og 2000—04
Mørck, Sidsel, forfatterDnFvara 1988—91
Nyhamar, Jostein, redaktørNPvara 1972—91
Nyquist, Gerd, forfatterDnFmedlem 1980—81
Omdal, Helge, amanuensis univvara 1996—99
Otnes, Hildegunn, høgskolelektorLNUvara 2000—04
Parmann, Øistein, forlagssjefDNASLvara 1976—95
Pedersen, Erling, forfatterDnFvara 2000—04
Pedersen, Torgeir Rebolledo, forfatterDnFvara 1988—91
Pettersen, Egil, professorunivmedlem 1972—91
Pettersen, Randi, sekretærStortingetvara 1972
Ringnes, Haagen, programsekretærNRKmedlem 1972—79
Roksund, Leif, lektorStortingetmedlem 1972—75
LSSvara 1976—79
Romøren, Rolf, høgskolelektorvgsvara 1984—87
Ryen, Aslaug se Ligaard, Aslaug
Sandved, Arthur O., professorDNASLmedlem 1992—04, vara 1990—91
Schelderup, Gerdi, skuespillerNskuevara 1984—87
Schulerud, Mentz, forfatterRFvara 1976—79
Schumann, Jorun, husmorStortingetvara 1976—79
Sejersted, Hilde, lektorStortingetmedlem 1984—87
RFvara 1995—04
Selberg, Ole Michael, førstelektorDNASLmedlem 1984—95, vara 2000—04
Selmer, Elisabeth Schweigaard, høgsterettsdommerStortingetmedlem 1972—75
Senje, Catrine, adjunktG-rådvara 1980—83
Simonsen, Gudrun, redaksjonssekretærNRKvara 1976—79
Skolseg, Ellen, stipendiatLSSvara 2000—04
Stavseth, Gunnar, sjefredaktørNPvara 1992—99
Steffens, Knut E., høgskolelektorRFmedlem 1979, vara 1976—78 og 1980—83
Stokke, Tor, skuespillerNskuevara 1976—79
Straume, Eilif, programsekretærNRKvara 1972—75
DNASLvara 1980—83
Strømme, Sigmund, forlagsdirektørDnForlmedlem 1980—91, vara 1972—79
Svanevik, Petter, statsautorisert translatøroversvara 1988—95
Svenkerud, Herbert, redaktøroversmedlem 1988—95
Svennevig, Jan, professorLNUmedlem 2000—04
Svånå, Trond, høgskolelektorvgsvara 1976—79
Sødal, Lars, skoleinspektørG-rådmedlem 1972—79
Thomsen, Per, sjefredaktørNPmedlem 1972—75
Torp, Arne, førsteamanuensisLSSmedlem 1996—04, vara 1992—95
Tryti, Ivar, lektorRFvara 1984—91
Tønseth, Jan Jakob, forfatterDnFvara 1996—99
Ustvedt, Yngvar, programredaktørNRKmedlem 1980—87
Utne, Ivar, amanuensisunivvara 1996—04
Vannebo, Kjell Ivar, professorunivmedlem 2000—04, vara 1988—95
Vinje, Finn-Erik, professorunivmedlem 1972—75
Werring, Fredrik, lektorStortingetvara 1972—87
Wiger, Merete, forfatterDnFvara 1984—87
Wigert, Knut, skuespillerNskuemedlem 1976—79, vara 1972—75
Wiggen, Geirr, professorStortingetmedlem 1976—79
LSSmedlem 1980—95
Wiig, Helge, redaktørgrunnskvara 1980—83
Øen, Morten, forfatterDnFvara 2000—04
Ørstavik, Hanne, forfatterDnFmedlem 2000—04
Øverland, Margrete Aamot, redaktørRFmedlem 1972—78
Ådlandsvik, Ragna, adjunktgrunnskvara 1984—87
Aarnes, Asbjørn, professorDNASLvara 1972—79
Aarnes, Sigurd Aa., professorunivvara 1980—91
Aarsæther, Finn, amanuensisNFFOvara 1996—99
Aasen, Dagfinn, amanuensisunivvara 1976—79

Fant du det du lette etter?