Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Norsk språknemnd – medlemsinstitusjonar og -organisasjonar


Norsk språknemndTal på medlemmer
 BokmålNynorsk
Universitetet i Oslo11
Universitetet i Bergen11
Noregs lærarhøgskule (frå 1969: Universitetet i Trondheim)11
Det Norske Samlaget 1
Riksmålsvernet1 > 0 * 
Lærarskulen11
Den høgre skulen11
Folkehøgskulen11
Folkeskulen og framhaldsskulen22
Den norske Forfatterforening, frå 1966: norske forfattarar**22
Norsk Presseforbund11
Norsk rikskringkasting11
Kyrkje- og undervisningsdepartementet2 > 3 ***2
Sum totalt 301515

*Riksmålsvernet avslo å foreslå medlem, jf. Skriftspråk i utvikling s. 36 og Årsmelding 1966 s. 6. **Ved ei vedtektsendring 27.1.1966 var det ikkje lenger Den norske Forfatterforening som skulle foreslå medlemmer, men norske forfattarar, jf. vedtektene for Norsk språknemnd. *** Departementet skulle etter vedtektene nemne opp 4 medlemmer, men sidan Riksmålsvernet avslo å foreslå medlem, nemnde departementet i staden opp 5 medlemmer, 3 for bokmål og 2 for nynorsk. (Skriftspråk i utvikling s. 36; jf. òg § 4 tredje ledd i vedtektene.)

Fant du det du lette etter?