Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Norsk språknemnd – medlemmer og varamenn (nynorsk)


Merk at «aa» er alfabetisert som «å».

Forkortingar:

DnF = Den norske Forfatterforening
«Folkeskulen» står for «folkeskulen og framhaldsskulen»
KUD = Kyrkje- og undervisningsdepartementet
NRK = Norsk rikskringkasting
UiB = Universitetet i Bergen
UiO = Universitetet i Oslo

NynorskRepresenterteFunksjonstid
Bakken, Arnold, adjunktfolkeskulenmedlem 1968–71
Bakken, Ove, høgskulelektorNoregs lærarhøgskulevara 1969–71
Beito, Olav T., professorUiOmedlem 1957–71
 Det Norske Samlagetvara 1953–57
Bergane, Tor, lektorlærarskulenmedlem 1964–66, vara 1963
Bergsgård, Arne, professorNoregs lærarhøgskulemedlem 1952–53
Bergsvik, Kornelius, fylkesmannKUDvara 1952–56
Birkeland, Bjarte, professorden høgre skulenmedlem 1960–66, vara 1957–60
 UiBmedlem 1971
Birkeland, Rune, lektorlærarskulenmedlem 1965 og 1967–71
Bjørgo, Trygve, rektorDnF / norske forfattararvara 1964–71
Bredeli, Hans, lektorlærarskulenmedlem 1957–60, vara 1952–57
Børnes, Eva Maage, overlærarfolkeskulenvara 1962–67
Dale, Johs. A. (Johannes), professorden høgre skulenmedlem 1952–60
Djupedal, Reidar, professorKUDmedlem 1965–70, vara 1956–64
Eggen, Arnljot, forfattarDnF / norske forfattararvara 1964–71
Eidnes, Hans, skulestyrarfolkehøgskulenmedlem 1952–59
Eik-Nes, Knut, prostKUDmedlem 1952–56
Fagnastøl, Gurid, lærarfolkeskulenmedlem 1952–61
Fetveit, Leiv, lektorlærarskulenvara 1964–66
Frøysadal, Øystein, amanuensisUiBvara 1962–64
Fylling, A.K. (Amund), framhaldsskulelærarfolkeskulenvara 1952–61
Grytli, Kåre, rektorlærarskulenvara 1967–69
Hallaråker, Peter, lektorlærarskulenvara 1970–71
Hamre, Håkon, amanuensisUiBmedlem 1952–55
Haraldseid, Sigurd, rektorden høgre skulenmedlem 1965 og 1967–71
Hauge, Alfred, forfattarDnF / norske forfattararmedlem 1964–71, vara 1957–62
Helland, Alv H., rektorden høgre skulenvara 1960–71
Hellevik, Alf, ordbokredaktørDet Norske Samlagetmedlem 1952–71
Hovdhaugen, Einar, gardbrukarKUDmedlem 1966–71, vara 1952–65
Huseklepp, O. (Otto), skulestyrarfolkehøgskulenvara 1952–56
Kiran, Hartvig, programredaktørNRKmedlem 1952–64
Kolltveit, Olav, redaktørNorsk Presseforbundvara 1952–71
Kolsrud, Sigurd, professorUiOmedlem 1952–57
Krokann, Inge, forfattarDnF / norske forfattararvara 1952–62
Langlo, Kristian, skuledirektørKUDmedlem 1962–65
Lauvdal, Magnhild, adjunktfolkeskulenmedlem 1963–71, vara 1962
Lid, Nils, professorUiOvara 1953–58
Lyche, Karl C., programredaktørNRKmedlem 1966–67, vara 1952–62
Magerøy, Hallvard, dosentDet Norske Samlagetvara 1957–71
Midttun, Olav, professorUiOvara 1952–53
Moren, Sigmund, rektorfolkehøgskulenmedlem 1959–65, vara 1966–71
Mæhle, Leif, professorKUDmedlem 1966–71, vara 1965
Maage, Eva sjå Børnes, Eva Maage  
Nørstebø, Sigurd, professorNoregs lærarhøgskulevara 1952–56
Naadland, Jakob, lærarfolkeskulenvara 1963–67
Odland, Ottar, redaksjonssekretærNRKvara 1965–67
Oftedal, Magne, professorKUDmedlem 1956–65, vara 1966–71
Opedal, Lars, overlærarfolkeskulenmedlem 1962
Raknem, Ingvald, professorNoregs lærarhøgskulemedlem 1953–56 og 1968–71, vara 1956–67
Rundhovde, Gunnvor, dosentUiBmedlem 1962–64, vara 1957–61 og 1965–71
Rykkja, Øystein, rektorlærarskulenmedlem 1960–63, vara 1957–60
Sandven, Idunn, lektorfolkeskulenmedlem 1962–67
Selnes, Ludvig, lektorlærarskulenmedlem 1952–57
Skard, Sigmund, professorDnF / norske forfattararmedlem 1952–63
Skartveit, Andreas, programsekretærNRKvara 1968–71
Skirbekk, Håvard, konservatorfolkeskulenmedlem 1952–61
Skodvin, Magne, professorNoregs lærarhøgskulemedlem 1956–62
Skrede, Ragnvald, journalistNorsk Presseforbundmedlem 1952–57
Sletten, Vegard, redaktørNorsk Presseforbundmedlem 1957–71
Sletvold, Sigurd, skulestyrarfolkeskulenvara 1968–71
Solheim, Svale, professorUiOvara 1958–71
Svare, Bjarne, lektorden høgre skulenvara 1952–57
Sørebø, Herbjørn, programredaktørNRKmedlem 1965 og 1968–71, vara 1963–64
Takvam, Marie, forfattarDnF / norske forfattararmedlem 1968–71
Torjusson, Aslak, lektorlærarskulenvara 1960–62
Tormodsgard, Lars, framhaldsskulelærarfolkeskulenvara 1952–61
Tylden, Per, professorUiBmedlem 1957–61, vara 1955–57
 Noregs lærarhøgskulemedlem 1963–67
Vandvik, Eirik, professorDet Norske Samlagetvara 1952–53
Veiteberg, Ragnhild, øvingslærarfolkeskulenvara 1968–71
Vesaas, Halldis Moren, forfattarDnF / norske forfattararmedlem 1952–67
Vaage, Brigt, lærarfolkehøgskulenmedlem 1966–71, vara 1956–65
Ørjasæter, Tore, forfattarDnF / norske forfattararvara 1952–57
Aano, Jakob, stortingsrepresentantKUDvara 1966–71

Fant du det du lette etter?