Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Norsk språknemnd – medlemmer og varamenn (bokmål)


Merk at «aa» er alfabetisert som «å».

Forkortingar:

DnF = Den norske Forfatterforening
«Folkeskulen» står for «folkeskulen og framhaldsskulen»
KUD = Kyrkje- og undervisningsdepartementet
NRK = Norsk rikskringkasting
UiB = Universitetet i Bergen
UiO = Universitetet i Oslo

BokmålRepresenterteFunksjonstid
Asphaug, Halfdan, skulestyrarfolkehøgskulenmedlem 1952–58
Bang-Hansen, Odd, forfattarDnF / norske forfattararmedlem 1952–67
Berulfsen, Bjarne, professorKUDvara 1956–70
Beyer, Harald, professorUiBvara 1952–60
Borgen, Johan, forfattarKUDmedlem 1963–65
Bull, Trygve, lektorlærarskulenmedlem 1952–71
Carling, Finn, forfattarDnF / norske forfattararmedlem 1964–66, vara 1967–71
Christiansen, Haakon Odd, lektorNoregs lærarhøgskulemedlem 1952–53, vara 1953–56
Dahl, Helge, lektorlærarskulenvara 1952–60
Diesen, Thorstein, programsjefNRKmedlem 1952–54
Folstad, Astrid, skodespelarKUDmedlem 1966–71
Foss, Oddvar, programredaktørNRKmedlem 1967–71, vara 1960–66
Fossestøl, Bernt, universitetslektorKUDvara 1971
Gallis, Arne, professorUiOvara 1962–67
Gjesdahl, Paul, journalistDnF / norske forfattararmedlem 1955–63, vara 1952–55
Gran, Bjarne, journalistNorsk Presseforbundvara 1952–58
Hagerup, Inger, forfattarDNF / norske forfattararvara 1952–62 og 1964–71
Halvorsen, Eyvind Fjeld, professorUiOmedlem 1958–71
Hambro, Carl, forfattarDnF / norske forfattararmedlem 1966–71
Hegtun, Halfdan, redaksjonssekretærNRKvara 1954–60
Henmo, Aashild , overlærarfolkeskulenmedlem 1966–71, vara 1959–65
Holm, Ivar, redaksjonssekretærNRKmedlem 1954–66, vara 1952–54
Holmsen, Andreas, professorKUDmedlem 1956–62
Holt, Kåre, forfattarKUDmedlem 1960–71, vara 1957–60
Holten, Hans, redaktørKUDmedlem 1952–60
Hordvik, Laura, overlærarfolkeskulenmedlem 1953–59, vara 1952–53
Houm, Philip, dr.philos.DnF / norske forfattararmedlem 1966–71
Hove, Anders, stortingsrepresentantKUDvara 1952–56
Hægeland, Tormod, adjunktfolkehøgskulenvara 1971
Hødnebø, Finn, ordbokredaktørKUDvara 1957–71
Jakobsen, Alfred, professorUiBmedlem 1958–71
Jenshus, Gunnar, redaktørfolkeskulenmedlem 1952–71
Knaus, Magda, lærarfolkeskulenvara 1960–66
Knudsen, Trygve, professorUiOmedlem 1955–58
Krog, Helge, forfattarKUDvara 1953–57
Krogsrud, Johannes, lektorden høgre skulenmedlem 1952–58
Kvaale, Dagfinn, rektorfolkehøgskulenmedlem 1971
Larsen, Gunnar, redaktørDnF / norske forfattararmedlem 1952–55
Lavik, Jens, redaktørKUDvara 1952
Lundeby, Einar, professorUiOvara 1968–71
Markusson, Andreas, framhaldsskulelærarfolkeskulenmedlem 1952
Maurstad, Toralv, skodespelarKUDmedlem 1963–65
Melberg, Erling, skulestyrarfolkehøgskulenvara 1952–58
Midbøe, Hans, professorNoregs lærarhøgskulevara 1956–59
Monsen, Ursula, journalistNorsk Presseforbundvara 1958–64
Nilsen, Hans, Jacob, teatersjefKUDmedlem 1952–53
Noreng, Harald, lektorKUDvara 1953–57
Nyhamar, Jostein, redaktørNorsk Presseforbundvara 1965–71
Næs, Olav, professorNoregs lærarhøgskulemedlem 1953–71
Oftedal, Christian S., redaktørNorsk Presseforbundmedlem 1952–55
Pedersen, Gustav Natvig, rektorKUDmedlem 1952–62
Pettersen, Egil, professorUiBvara 1960–62 og 1966–71
Rud, Nils Johan, redaktørDnF / norske forfattararvara 1955–62 og 1964–66
Ryen, Aslaug Seem, skulestyrarfolkeskulenvara 1967–71
Sandvei, Marius, rektorden høgre skulenmedlem 1958–71, vara 1952–58
Seip, Didrik Arup, professorUiOmedlem 1952–55
Sivertsen, Eva, professorNoregs lærarhøgskulevara 1959–71
Skjønsberg, Simen, redaksjonssekretærKUDvara 1960–71
Skånland, Halfdan, lektorlærarskulenvara 1960–71
Sommerfelt, Alf , professorUiOvara 1952–61
Stang, Edvard, rektorKUDmedlem 1953–56
Straume, Eilif, programsekretærNRKvara 1967–71
Sørlie, Mikjel, professorUiBmedlem 1952–58
Therkelsen, Sverre, rektorfolkehøgskulenmedlem 1958–64, vara 1965–70
Thomassen, Håkon, framhaldsskulelærarfolkeskulenmedlem 1959–65, vara 1953–59
Thomsen, Per, redaktørNorsk Presseforbundmedlem 1955–71
Thorbjørnsen, Arthur, domprostKUDmedlem 1966–71
Trætteberg, Dorothea, overlærarfolkeskulenvara 1952–60
Tveitane, Mattias, universitetsbibliotekarUiBvara 1963–65
Tveterås, Alf, lektorden høgre skulenvara 1958–71
Østerud, Erling, rektorfolkehøgskulenmedlem 1965–70, vara 1958–64
Østnor, Gerd, øvingsskulestyrarfolkeskulenvara 1966–71
Øyen, Øyvind, skodespelarKUDvara 1952–53

Fant du det du lette etter?