Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Norsk språknemnd – formenn og arbeidsutval


Formenn (kronologisk)
Halvorsen, Eyvind Fjeld 1958–59, 1960–61, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971
Hellevik, Alf 1953–54, 1955–56, 1957–58, 1959–60, 1966, 1968, 1970
Kiran, Hartvig 1962, 1964
Knudsen, Trygve 1956–57
Seip, Didrik Arup 1952–53, 1954–55
Varaformenn
Halvorsen, Eyvind Fjeld 1959–60, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970
Hellevik, Alf 1952–53, 1954–55, 1956–57, 1965, 1967, 1969, 1971
Kiran, Hartvig 1963
Knudsen, Trygve 1955–56, 1957–58
Oftedal, Magne 1958–59, 1960–61
Seip, Didrik Arup 1953–54
Arbeidsutval – medlemmer (alfabetisk)
Bokmål:
Bang-Hansen, Odd 1952–60 *, 1962–65
Bull, Trygve 1952–57, 1967–71
Halvorsen, Eyvind Fjeld 1958–71
Jenshus, Gunnar 1957–62
Knudsen, Trygve 1955–58
Pedersen, Gustav Natvig 1952–58
Seip, Didrik Arup 1952–55
Thomsen, Per 1958–61, 1963–71
Nynorsk:
Beito, Olav T. 1958–65, 1968–71
Dale, Johs. A. 1952–58
Djupedal, Reidar 1966–70
Hellevik, Alf 1952–61, 1965-71
Kiran, Hartvig 1952–58 *, 1962–64
Oftedal, Magne 1957–65
Skirbekk, Håvard 1952–57
Tylden, Per 1966–67
Vesaas, Halldis Moren 1958–60 *

* Under arbeidet med læreboknormalen (1952–60) hadde pressa og forfattarane to særskilt oppnemnde medlemmer i arbeidsutvalet. Bokmål: Bang-Hansen, Odd 1952–60, nynorsk: Kiran, Hartvig 1952–58, Vesaas, Halldis Moren 1958–60

Arbeidsutval – varamenn
Bokmål:
Bang-Hansen, Odd 1961
Holmsen, Andreas 1956–60
Jakobsen, Alfred 1960–71 (1. vara)
Jenshus, Gunnar 1953–57, 1963–71
Krogsrud, Johannes 1952–53
Næs, Olav 1957–60
Sandvei, Marius 1958–71
Stang, Edvard 1955–56
Sørlie, Mikjel 1952–57
Thomsen, Per 1957–58, 1962
Nynorsk:
Beito, Olav T. 1957–58
Birkeland, Bjarte 1962–66 (1. vara)
Haraldseid, Sigurd 1968–71 (1. vara 1971)
Kiran, Hartvig 1958–61
Mæhle, Leif 1967–70 (1. vara)
Oftedal, Magne 1956–57
Sandven, Idunn 1962–67
Skard, Sigmund 1952–57, 1958–59
Skirbekk, Håvard 1957–58, 1959–61
Skrede, Ragnvald 1952–54, 1955–56
Sletten, Vegard 1971
Tylden, Per 1958–61 (1. vara)
Vesaas, Halldis Moren 1954–58

Frå 1961 vart det gjennomført som ordning i arbeidsutvalet at første varamann for bokmål og nynorsk vart kalla inn fast til møta, men utan røysterett.

Fant du det du lette etter?