Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Tankestrek og bindestrek

Tankestreken (–) er litt lengre enn bindestreken (-). De to strekene har forskjellig bruksområde, men de blandes ofte sammen. Når skal vi bruke hvilken strek?


Når bruker vi tankestrek?

Tankestreken skiller ut lengre innskudd:

Det vi skriver, må – så langt vi kan kontrollere det – være korrekt.

Her skal det være mellomrom på hver side av streken.

Tankestrek brukes ved intervaller mellom tall, navn osv. i uttrykk som angir strekning, periode eller omfang, eller mer allment om et forhold mellom størrelser. I slike tilfeller svarer tankestreken til fra … til, mellom … og.

strekningen Stavanger–Bergen
mai–september
en saksbehandlingstid på 3–5 måneder

Her skal det ikke være noe mellomrom på hver side av streken.

Ikke bruk en kombinasjon av tankestrek og preposisjon.

FEIL

Saksbehandlingstiden er mellom 3–5 måneder.
Saksbehandlingstiden er fra 3–5 måneder.

RIKTIG

Saksbehandlingstiden er mellom 3 og 5 måneder.
Saksbehandlingstiden er fra 3 til 5 måneder.
Saksbehandlingstiden er 3–5 måneder.

Tastekombinasjon for tankestrek

PC: Ctrl + minustegn eller Alt + 0150 (numerisk tastatur)
Mac: Alt + bindestrek

Når bruker vi bindestrek?

Bindestreken (-) er litt kortere enn tankestreken (–). De to strekene har forskjellige bruksområder og må ikke blandes sammen.

En bindestrek brukes som oftest inni et ord og har som regel ikke noe «luft» foran og bak seg. Bindestrek er obligatorisk i visse tilfeller.

En del geografiske navn skal skrives med bindestrek:

Nord-Europa, Saudi-Arabia, Sørvest-Norge, Nord-Aurdal

Det skal være bindestrek i sammensetninger med siffer:

1900-tallet
1990-årene

I bøyde former av forkortelser bruker vi bindestrek slik:

pc-en, pc-er

Sammensetninger med en forkortelse som førsteledd skal ha bindestrek:

e-post
e-helse (ikke eHelse)
RS-virus
EØS-land

Hvis vi utelater en del av et sammensatt ord, må vi markere det som er utelatt, med bindestrek:

brev- og besøksforbud
reise- og kostgodtgjørelse
plan- og bygningsloven
lederkompetanse og -egenskaper

Vanlige bindestreksfeil

Det er en vanlig feil å utelate bindestrek i slike tilfeller:

*tiltak for å forebygge og begrense helse og miljøfare

Det som skal forebygges og begrenses, er helsefare og miljøfare, ikke helse pluss miljøfare. Derfor må det settes inn en bindestrek der fare er utelatt: helse- og miljøfare.

En annen vanlig feil er å sette inn en bindestrek foran ord som ikke er sammensetninger:

*elektriske anlegg og -utstyr
*store sedler og -mynter

Her skal det ikke være bindestrek. Det er nemlig snakk om separate ord, ikke sammensatte ord:

elektriske anlegg og elektrisk utstyr
store sedler og store mynter

Dette eksempelet kan illustrere forskjellen:

politi- og påtalemyndighet = politimyndighet og påtalemyndighet
politi og påtalemyndighet = politiet og påtalemyndigheten

Husk: En bindestrek kan bare erstatte en del av et ord, ikke et selvstendig ord.

Fant du det du lette etter?