Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Tankestrek

Tankestreken (–) er lengre enn bindestreken (-) og må ikke blandes sammen med den.


Tankestrek ved innskudd og tilføyelser

Tankestrek kan brukes ved innskudd og tilføyelse, med ett mellomrom («luft») på begge sider.

Pettersen – som var førti år – hadde arbeidet i firmaet siden 1992.

Pettersen gikk seg en tur på kafeen hver kveld – det var en vane han hadde lagt seg til.

Tankestrek ved direkte tale

Foran replikker (direkte tale) kan vi bruke tankestrek (også kalt replikkstrek).

– Pettersen, ropte hun, – kom inn og få kaffe.

Tankestrek ved tall, tid og rom

Tankestrek brukes for å angi ytterpunkter i tid og rom, tallområder og forhold mellom motpoler, partnere o.l. Streken svarer i slike tilfeller til fra … til, mellom … og. Her skal det ikke være mellomrom på hver side av tankestreken.

1. mai–10. september
årene 1349–54
sytti–åtti personer
kapitlene 2–10
veien Rjukan–Kongsberg
forholdet Lenin–Inessa Armand
kampen Norge–Sverige endte 2–0

Forskjellen i bruk av bindestrek og tankestrek kommer fram i eksemplene under. I det første eksempelet står det bindestrek mellom sidestilte deler av samme navn. I det andre er det brukt tankestrek i betydningen mellomog.

dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn
fotballkampen Østerrike–Ungarn

Merk: Rjukan–Kongsberg-finalen

Tankestreken ved kronebeløp

Tankestrek kan brukes for å angi hele kronebeløp. Tankestreken erstatter da sifrene 00 (0 øre).

kr 620,–

Fant du det du lette etter?