Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Kommaregler


Komma mellom setninger som er bundet sammen med ogellerfor og men (alltid komma foran men)

Else skjønte ingenting, men Eva lo hjertelig.
Petter skifta jobb for tredje gang på to år, og Aud fulgte opp med sin andre skilsmisse på to år.

Ikke komma mellom to leddsetninger (bisetninger) dersom subjunksjonen ikke gjentas

Hvis helsa holder og økonomien er i orden, drar vi på ferie til Mexico neste år.

Men:

Hvis helsa holder, og hvis økonomien er i orden, drar vi på ferie til Mexico neste år.

Komma etter leddsetning som står først i en helsetning

Da Else kom, hadde de andre allerede spist.

Komma etter innskutt leddsetning

Boka som lå på bordet, var mi.

Komma også foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetningen

Direktøren, som hadde vært ute på rangel, møtte ikke opp.

Komma foran og etter forklarende tillegg

Harare, hovedstaden i Zimbabwe, het før Salisbury.
Det er fint i Oslo, særlig om våren.

Komma foran og etter tiltaleord, svarord og utropsord

Ole, kan du komme hit?
Kom hit med deg, din gjøk!
Ja, det forstår jeg godt.
Hei sann, den satt!

Komma mellom ledd i oppregning dersom det ikke står noen konjunksjon

Berit, Else, Gerd og Marit

Komma etter anførselstegnet ved ordrett sitat og gjengivelse av utsagn når ytringssetningen kommer etter det siterte

«Jeg kommer på fredag», sa han.

Ikke komma etter anførselstegnet når sitatet slutter med et spørsmålstegn eller utropstegn

«Kommer du på fredag?» spurte hun.
«Kom hit nå med en gang!» ropte hun.

Fant du det du lette etter?