Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Har du eit språkspørsmål?

Språkrådet svarar på spørsmål som du ikkje finn svar på i vanlege ordbøker og grammatikkar eller på nettsidene våre.


Før du tek kontakt, ber vi deg sjå om svaret på spørsmålet finst i nokon av desse kjeldene:

E-post

Som hovudregel svarar vi berre på språkspørsmål pr. e-post.

sporsmal@sprakradet.no

Me gjer merksam på at skriftlege språkspørsmål kan koma med i den offentlege postjournalen vår.

Fant du det du lette etter?