Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Arbeid med terminologi og begreper

Terminologarbeid kan være så mangt – for eksempel å oversette enkelttermer til norsk, å skrive legaldefinisjoner eller å lage begrepsbeskrivelser i forbindelse med digitalisering.


Hvis dere skal i gang med denne typen arbeid, kan dere kontakte Språkrådet på term@sprakradet.no, så kan vi gi tilpasset veiledning eller kurs. Nedenfor finner dere også nyttig informasjon og noen generelle råd.

Begrip begrepene!

Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet har laget e-læringskurset «Begrip begrepene!». Dette kurset gir en innføring i terminologiarbeid. Kurset bygger på metoden som presenteres i heftet Termlosen.

Råd om definisjonsskriving

Slå først opp i ordbøker, fagordbøker og termlister på nettet for å se om begrepet allerede er definert. Her finner dere en oversikt over termbaser og termlister. En annen nyttig ressurs er Nasjonalbibliotekets nettbibliotek, der man kan søke i faglitteratur.

Hvis dere ikke finner en definisjon dere kan bruke, må dere skrive en selv. Da kan dere gå fram på følgende måte:

  1. Analyser begrepet, altså betydningsinnholdet. Dette betyr å se begrepet i sammenheng med beslekta begreper. Hva er overbegrepet? Har begrepet sideordna begreper? Hva er det som skiller begrepet dere skal analysere, fra andre begreper? Dere finner hjelp til dette i modulene for begrepsanalyse og definisjonsskriving i e-læringskurset Begrip begrepene!.
  2. Skriv forslag til definisjon, og diskuter forslaget med fagpersoner på området.
  3. Tenk på hvem dere skriver for, og tilpass definisjonen til målgruppa.
  4. Husk at en definisjon skal være kort. Den trenger ikke å inneholde alt om begrepet, bare nok til å skille det fra andre begrep.

Råd om oversetting og valg av term

Noen ganger fins det ingen norsk term, slik at dere må lage en ny. Andre ganger fins det flere norske termer for det samme, slik at dere må velge én.

Når dere skal lage eller velge term, må dere ta hensyn til to viktige moment:

  1. De beste termene er selvforklarende, for eksempel samfunnseffekt for det engelske impact.
  2. I bruk velger vi ofte en kort term framfor en lang, selv om den lange er mer selvforklarende. Et eksempel kan være strømming i stedet for direkteavspilling.

Oversetting av term

Start med å sjekke ordbøker og termbaser for å se om det fins en norsk oversettelse fra før. Hvis det fins en oversettelse, kan dere bruke den. Hvis dere må oversette selv, er det lurt å prøve å «glemme» hva termen er på for eksempel engelsk, og heller tenke på hva som vil fungere best på norsk. Still dere spørsmålet «Hva ville vi kalt dette hvis vi ikke visste hva det heter på engelsk?».

Modulen for termdanning og termvalg i Begrip begrepene! kan være nyttig i dette arbeidet.

Samordning av terminologi på tvers av virksomheter

Hvis to eller flere virksomheter bruker samme term med forskjellig betydning eller har ulike termer for det samme, kan det føre til misforståelser. I slike tilfeller bør virksomhetene samordne terminologien. Forslag til framgangsmåte finner dere i Forvaltningsstandard for begrepsharmonisering og begrepsdifferensiering. Dere kan også få hjelp fra Språkrådet; kontakt oss på term@sprakradet.no.

Fant du det du lette etter?