Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Standarder om terminologiarbeid

Det fins en rekke ISO-standarder som er nyttige i terminologi- og begrepsarbeid. Her finner du en oversikt over de viktigste.


Flere av standardene er fastsatt som norsk standard (NS), og titlene er oversatt til norsk. Det er imidlertid få av standardene som er oversatt i sin helhet, og med mindre noe annet er angitt i lista, er standarden på engelsk.

Standarder om prinsipper og metoder i terminologiarbeid

NS-ISO 704:2022 Terminologiarbeid – Prinsipp og metodar er en av de grunnleggende standardene for terminologiarbeid. Standarden fastsetter de grunnleggende prinsippene og metodene for utarbeiding og sammenstilling av terminologier. Standarden er på norsk. Standarden er under revisjon.
ISO 860:2007 Terminology work – Harmonization of concepts and terms spesifiserer en metode for harmonisering av begreper, begrepssystemer, definisjoner og termer.
NS-ISO 1087:2019 Terminologiarbeid og terminologivitenskap — Ordliste
NS-ISO 29383:2020 Terminologipolicyer — Utvikling og implementering

Standarder om utarbeiding og utforming av terminologisamlinger

NS-ISO 10241-1:2011 Terminologiske oppslag i standarder – Del 1: Generelle krav og presentasjonseksempler
NS-ISO 10241-2:2012 Terminologiske oppslag i standarder – Del 2: Tilpassing av standardiserte terminologiske oppslag
ISO 12199:2000 Alphabetical ordering of multilingual terminological and lexicographical data represented in the Latin alphabet
ISO 12615:2004 Bibliographic references and source identifiers for terminology work
NS-ISO 12616-1:2021 Terminologiarbeid som understøtter flerspråklig kommunikasjon — Del 1: Grunnleggende oversettelsesrettet terminografi
NS-ISO 15188:2001 Retningslinjer for prosjektledelse for terminologistandardisering
ISO 24156-1:2014 Graphic notations for concept modelling in terminology work and its relationship with UML — Part 1: Guidelines for using UML notation in terminology work

Standarder om datamaskinell støtte på terminologiområdet

ISO 12620:2019 Management of terminology resources — Data category specifications (under revisjon)
NS-ISO 16642:2017 Datamaskinelle anvendelser i terminologi – Rammeverk for tekstmerking av terminologi
NS-ISO 26162-1:2019 Forvaltning av terminologiressurser — Terminologiske databaser — Del 1: Utforming
NS-ISO 26162-2:2019 Forvaltning av terminologiressurser — Terminologiske databaser — Del 2: Programvare
NS-ISO: NS-ISO 30042:2019 Forvaltning av terminologiressurser – Utvekslingsformat for termbaser (TBX)

Andre relevante språkstandarder

ISO 639-1:2002 Koder for representasjon av navn på språk – Del 1: Tobokstavskode
ISO 639-2:1998 Koder for representasjon av navn på språk – Del 2: Trebokstavskode
ISO 639-3:2007 Koder for representasjon av navn på språk – Del 3: Trebokstavskode for omfattende dekning av språk
NS-ISO 639-4:2010 Koder for representasjon av navn på språk – Del 4: Generelle prinsipper for koding av representasjon av navn på språk og beslektede entiteter, og retningslinjer for anvendelse

Norske forvaltningsstandarder

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet flere forvaltningsstandarder som gjelder terminologi- og begrepsarbeid, blant annet

Forvaltningsstandard for omgrepsbeskrivingar (2019)
Forvaltningsstandard for omgrepsharmonisering og omgrepsdifferensiering (2020)

Disse standardene finner du i Digitaliseringsdirektoratets referansekatalog. Alle de norske forvaltningsstandardene er på norsk.
Du finner flere relevante ISO-standarder på https://www.iso.org/ics/01.020/x/.

Fant du det du lette etter?