Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Rettleiing ved innkjøp og bruk av språkteknologi

Skal de kjøpa inn eit produkt som inneheld språkteknologi? Skal de lysa ut eit anbod? Har de slike produkt i bruk, eller skal verksemda utvikla noko heilt eller delvis sjølv? 


Her har me samla nokre punkt om lovverk og funksjonalitet som kan hjelpa dykk på veg: 

  • Produkta de kjøper inn eller utviklar, må leggja til rette for at språklovgivinga kan følgjast.  
  • Systemet bør støtta bokmål og nynorsk frå byrjinga. Det er utfordrande og dyrt å leggja til fleire språk i løysinga seinare. 
  • Når eit produkt er kjøpt inn eller utvikla, må de kontrollera at produktet tilfredsstiller krava i bestillinga, og sjekka kva som trengst av oppdateringar i framtida.   
  • Når data blir laga eller samla inn for å utvikla språkteknologi, bør dei òg vera tilgjengelege for vidare bruk. I samband med anbodsutlysingar bør kontrakten med leverandøren sikra at alle språkdata som vert utvikla i prosjektet, går til kjøparen eller eigaren, slik at dei kan gjerast tilgjengelege for vidare bruk. 
  • Kontroller at produktet kan handtera fagspråket i sektoren, i tillegg til generelt kvardagsspråk, på både bokmål og nynorsk. Mange fagområde har så mykje spesialisert fagterminologi at produktet ikkje vil tena føremålet dersom fagspråket ikkje fungerer. Til dømes vil ikkje ein praterobot som ikkje er trena opp på fagspråk, kunna generera fagspråket av seg sjølv. 
    • Om ikkje fagspråket i produktet fungerer, kan de vurdera å gjera såkalla finjustering (fine-tuning) av produktet ved hjelp av eigne data frå verksemda eller frå andre verksemder innan same fagområde. Ofte må verksemda sjølv gjera ein jobb for å skaffa til vegar fagord og faguttrykk på bokmål og nynorsk. 
    • Verksemda kan sjølv hjelpa til med å utvikla betre fagspråk i løysingar på sitt eige samfunnsområde. Det gjer de ved å strukturera og dela språkdata med andre. Dette er spesielt viktig for eit lite språk som norsk.   

Fant du det du lette etter?