Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Ut og spise, ut og reise

Spørsmål

Skal jeg ut og eller å spise i kveld?


Svar

Du skal ut og spise, og du skal dermed sikkert også ut for å spise. Mellomtingen ut å kan du gjerne hoppe over.

Alle de tre variantene har lenge vært brukt i norsk, men vi anbefaler altså ikke ut å. Varianten ut og spise og ut og reise har vært den vanligste i skrift i over hundre år.

Hvorfor og?

Glem for et øyeblikk alt du har lært om den såkalte fortidsprøven. Den fungerer ikke her.

På norsk er det som kjent helt vanlig å si «Jeg skal ut» uten noe verb i infinitiv etter hjelpeverbet skal. Vi underforstår et bevegelsesverb i infinitiv før ut, for eksempel dra eller . Det er nærliggende å tenke at det er det samme vi gjør når vi sier «Jeg skal ut _ spise». Vi får:

Jeg skal () ut og spise.

Og er sideordnende, men det betyr ikke at det er snakk om to atskilte handlinger som kan settes i hvilken rekkefølge som helst (som i «jeg skal spise og drikke»). Gå ut (eller bare ut) er innledningen til det som nevnes etterpå. I mange dialekter har gå ut og smeltet sammen til «gåutog» /gåutå/.

Ikke hensiktsinfinitiv

Før i tida brukte man gjerne bare å (som gjerne ble skrevet at) i stedet for for å (jf. engelsk to, ikke for to). Dette er såkalt hensiktsinfinitiv.

Man kunne bruke å + infinitiv også etter et verb i presens eller preteritum:

Jeg går ut å spise
Jeg gikk ut å spise

Ikke mange ville skrevet det i dag. Uttrykket består altså ikke lenger fortidsprøven, som går ut på å bøye det første verbet i preteritum og se om det andre verbet kan bli stående i infinitiv. Det vanlige i dag er enten

Jeg går ut for å spise
Jeg gikk ut for å spise

eller, med verbene bøyd i samme tid:

Jeg går ut og spiser
Jeg gikk ut og spiste
(naturligvis med og uttalt /å/)

Siden vi ikke sier «jeg gikk ut å spise», er det liten grunn til å tro at vi bruker denne hensiktsinfinivitiven i «skal (gå) ut _ spise».

Også inn og?

Regelen gjelder også for lignende uttrykk, som inn og, ned og, bort og, hjem og.

Fant du det du lette etter?