Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Ord som rimer på pølse

Spørsmål

Er det noe norsk ord som rimer på pølse?


Svar

Nei. Det finnes ikke noe velkjent eller utbredt norsk ord som rimer på pølse, med mindre vi tar utgangspunkt i dialektuttale.

[Vi ber om at lesere som ikke takler dette svaret, slutter å klage til Språkrådet.]

Hvis vi går litt utenom den slagne landevei, finner vi mølse, som er dialektuttale av mylse. Ordet kan bety det samme som dravle eller gomme. Men skrivemåten i nynorsk er mylse (eller mylske), på bokmål heter det mølske.

Det norrøne vǫlse gjengis av og til som vølse (og kan nok finnes igjen i den formen i dialekt også), men det teller neppe som et moderne norsk allmennord. Heller ikke eventuell dialektal ø-uttale av rylse/rolse er noe å legge vekt på i denne sammenhengen.

Ellers har vi å kjølse, som er kjent blant annet i Trøndelag. Det betyr ‘å kulse’.

I en eldre dansk revyvise heter det «En pølse / skal serveres med føl’lse», men følelse rimer ikke helt på pølse i vanlig norsk.

Lenger kommer vi ikke, med mindre vi går til eldre nynorsk. Der finner vi pylse. En fransk hotdog kan med enderim kalles pylse i hylse!

PS: Av en eller annen grunn mottar vi stadig (til dels rasende) henvendelser fra folk som hevder at pølse rimer på sølvskje, altså søllsjé. Vi minner om at pøllsjé ikke er den vanlige uttalen av pølse. Mange steder på Østlandet og i Midt-Norge heter det /pøsj/ eller /pøsje/, men bare noen få steder finner man sj-lyd sammen med l, og da neppe i kombinasjon med trykk på e-en.

Fant du det du lette etter?