Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Hizballah eller Hizbollah?

Spørsmål

I avisene skriver de Hizballah, Hizbollah, Hizbullah og Hezbollah. Hva er det offisielle navnet på bevegelsen på norsk?


Svar

Skrivemåten av dette navnet er ikke normert i norsk, og i slike tilfeller kan en strengt tatt ikke si at én skrivemåte er den riktige. Siden rundt 1987 har Hizbollah vært den vanligste skrivemåten i norske medier.

Uttalen av ordet i arabisk varierer, og det finnes argumenter for alle skrivemåtene. Variantene med -i- i første stavelse og -u- i andre stemmer med det arabiske skriftspråket, mens -e- og -o- speiler uttalen bedre. I variantene med –allah (som er lite brukt på norsk) kommer meningen tydelig fram. Enda tydeligere er den i Hizb Allah ‘Allahs parti’.

Dette står på norsk Wikipedia per 16.6.2023:

Navnet ‮حزب الله‬ er transkribert fra arabisk på mange måter og betyr guds parti. En eksakt transkribering vil være ḥizb ullāh(i) eller ḥizb Allāh. Hezbollah brukes av de engelskspråklige CNN og BBC, men Hizbullah er organisasjonens foretrukne transkribering til engelsk […]. Organisasjonens navn kan også skrives Hizballah, Hizbollah, Hezbollah eller Hizb Allah, som er transkriberingen brukt av Al-Jazeera.

Fant du det du lette etter?