Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Forhåndsregel eller forholdsregel?

Spørsmål

Jeg lurer på om ordet forhåndsregel er et egentlig ord, eller om det bare er en misforståelse av forholdsregel.


Svar

Forhåndsregel er først og fremst en misforståelse av forholdsregel. I de aller fleste tilfeller er det ordet forholdsregel som bør brukes.

For å oppklare misforståelsen må vi først granske ordet forholdsregel nærmere. Norsk ordbok på ordnett.no forklarer det slik:

forholdsregel forberedende skritt til å møte en vanskelig situasjon: ta sine forholdsregler / ta, treffe de nødvendige forholdsregler mot noe
Synonymer: disposisjon, foranstaltning, forføyning, forsiktighetsregel, kautel, sikkerhetsforanstaltning

Det handler om hvordan man skal forholde seg i framtida. Se også den opplysende ordhistorien i Ordbog over det danske Sprog.

Du kan altså bruke forholdsregel i betydningen ovenfor. Forhåndsregel er det imidlertid tryggest å ligge unna. Vil du ha mer bakgrunn, kan du lese videre.

Misforståelsen

Forholdsregler er oftest føre-var-tiltak eller «føregjerder», som det kan hete på nynorsk. De tas med andre ord på forhånd, så det er ikke det minste rart at mange har misforstått ordet. Og det bidrar ikke til å øke oppklaringsprosenten at håndvask kanskje er vår fremste forholdsregel under pandemier (farsott).

Misforståelsen er sikkert hundre år gammel, men den ble holdt i sjakk av våkne lærere, redaktører og korrekturlesere i mange år. Mens forhåndsreglene bare utgjorde et par prosent av beleggene i trykte kilder før år 2000 (jf. nb.no), er forholdet på Internett i dag (der det er relativt mindre korrektur og kvalitetskontroll) muligens minst én til tre (søk med site:no).

Forhåndsregel — i nyere deskriptive ordbøker, men ikke anbefalt

Det Norske Akademis ordbok har tatt inn ordet forhåndsregel i to betydninger:

1) ‘regel som er gitt på forhånd’
2) ‘forholdsregel’

Den første betydningen er svært sjelden, og er neppe den folk flest legger i ordet. Betydning 2 (altså forhåndsregel brukt som forholdsregel) er utstyrt med advarselen «uheldig». Den er ikke oppført i vanlige rettskrivningsordbøker som Bokmålsordboka og Nynorskordboka.

Flere synonymer for forholdsregel

På nynorsk har det før helst hett føregjerd, åtgjerd eller rådgjerd. De to siste ordene er også brukt i bokmål, særlig i lovspråk rett etter siste krig. Den mest typiske forholdsregelen er en sikkerhetsforanstaltning (trad. nynorsk føregjerd, tryggingsåtgjerd eller tryggingstiltak). I nyere tid har forberedelser og tiltak (bl.a. sikkerhetstiltak, sikringstiltak, forberedende tiltak og forebyggende tiltak) tatt over mye av plassen til forholdsregel i bokmål. Det blir nok klarere slik.

Fant du det du lette etter?