Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Eksklusiv(e), inklusiv(e)

Spørsmål

Heiter det eksklusiv meirverdiavgift eller eksklusive meirverdiavgift?


Svar

Det er valfritt.

Eksklusiv(e) tyder ‘unnateke, frårekna, utan(om)’.

Inklusiv(e) tyder det motsette: ‘med, medrekna’.

Ver merksam på at ikkje alle forstår orda inklusiv(e) og eksklusiv(e).

Adverbet eksklusiv(e) er noko heilt anna enn adjektivet eksklusiv ‘fornem, for nokre få utvalde’. Det kan berre heite ein eksklusiv klubb utan -e og den eksklusive klubben med -e.

Fant du det du lette etter?