Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Språkvedtak

Eit språkvedtak er eit vedtak frå ein kommune eller ein fylkeskommune om kva for skriftspråk som statsorgan skal bruke i all skriftleg kommunikasjon med dei. Kommunen eller fylkeskommunen kan gjere vedtak om at det skal brukast berre nynorsk eller berre bokmål, eller at kommunen eller fylkeskommunen skal vere språkleg nøytral.


Her er ei oversikt over språkvedtak i kommunar og fylkeskommunar som er melde til Språkrådet per 10. desember 2021 etter lov 21. mai 2021 nr. 42 om språk (språklova) § 11 andre ledd, jf. Kulturdepartementets delegeringsvedtak 3. juni 2016 nr. 1951.

Kommuneoversikt

Fylkesoversikt

Kommunstyrevedtak

FylkeKommunar i altBokmålNynorskNøytralFleirtalsspråk
Østfold12111bokmål
Akershus21147bokmål
Buskerud181035bokmål
Oslo11nøytral
Innlandet4622717nøytral
Vestfold633nøytral
Telemark17287nynorsk
Agder257612nøytral
Rogaland232912nøytral
Vestland43412nynorsk
Møre og Romsdal271512nynorsk
Trøndelag38731nøytral
Nordland412021nøytral
Troms21714nøytral
Finnmark18144bokmål
SUM35711988150
Samandrag for alle fylke. Kommunestyrevedtak
Sist endra ved forskrifter 29. januar 2020 nr. 874. februar 2020 nr. 10310. desember 2021 nr. 3481 (i kraft 1. januar 2022).

Fylkestingsvedtak med krav om skriftspråk

FylkeskommuneSkriftspråkFylkeskommuneSkriftspråk
ØstfoldnøytralRogalandnøytral
AkershusnøytralVestlandnynorsk
BuskerudnøytralMøre og Romsdalnynorsk
OslonøytralTrøndelagnøytral
InnlandetnøytralNordlandnøytral
VestfoldbokmålTromsnøytral
TelemarknøytralFinnmarknøytral
Agdernøytral

Fant du det du lette etter?