Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Norsk er både bokmål og nynorsk

Bokmål og nynorsk er likestilte skriftspråk i Norge. Språklovens formålsparagraf sikrer prinsipiell likestilling mellom de to skriftspråkene.


Offentlige organ skal bruke, utvikle og styrke bokmål og nynorsk

Plikten til å bruke, utvikle og styrke bokmål og nynorsk innebærer

  • at offentlige organ skal bruke bokmål og nynorsk som hovedspråk i sin sektor
  • at offentlige organ skal bruke et klart og korrekt språk
  • at offentlige organ skal sørge for at norske fagord og faguttrykk blir utviklet, oppdatert og gjort tilgjengelige

Språkloven paragraf 11 til 18 inneholder regler om bruk av bokmål og nynorsk i offentlige organ. 

Bokmål og nynorsk er likeverdige skriftspråk. Det vil si at begge skriftspråkene har den samme retten til respekt og toleranse, og at begge skal holdes i hevd. Nynorsk som mindretallsspråk skal kunne brukes i hele landet og på alle områder, ikke bare i det offentlige.

Offentlige organ har ansvar for å fremme nynorsk

Nynorsk er et mindretallsspråk. Derfor trengs det særskilte tiltak som kan sikre reell likestilling mellom nynorsk og flertallspråket, bokmål.

I språklovens formålsparagraf står det at offentlige organ har ansvar for å fremme det minst brukte skriftspråket, nynorsk. Det innebærer blant annet at offentlige organ skal vurdere situasjonen for nynorsk spesielt når de for eksempel utarbeider regelverk som kan få konsekvenser for innbyggernes tilgang til nynorsk, eller for fordelingen mellom bokmål og nynorsk på et gitt område.

Fant du det du lette etter?