Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Skandinaviske språk

Alle har rett til å bruke skandinaviske språk (svensk eller dansk) i kontakt med offentlege organ i Noreg.


Kva seier språklova om skandinaviske språk?

Språklova (paragraf 8) seier at alle har rett til å bruke svensk eller dansk i kontakt med offentlege organ i Noreg.

Offentlege organ skal kunne ta imot førespurnader på svensk og dansk, men dei kan svare på norsk (bokmål eller nynorsk).

Skandinavisk nabospråksforståing

Svensk, dansk og norsk er i prinsippet gjensidig forståelege språk. Det vil seie at svenskar, danskar og nordmenn i stor grad forstår kvarandre eller bør vere i stand til å gjere det. Det er eit språkpolitisk mål å halde den skandinaviske nabospråksforståinga ved lag. 

Den nordiske språkdeklarasjonen har som eit utgangspunkt for den nordiske språkpolitikken «at det nordiske samarbeidet fremover foregår på de skandinaviske språkene, dvs. dansk, norsk og svensk».

Fant du det du lette etter?