Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Fagråd

Språkrådet har fire fagråd som skal sikre Språkrådet breiast mogleg samfunnskontakt. Medlemmene er språkkunnige og språkengasjerte personar frå heile samfunnet.


Fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høgre utdanning

 • Marita Kristiansen, forskar ved Universitetet i Bergen, leiar (2023–2024)
 • Jonas Bals, rådgjevar i LO, Oslo (2023–2026)
 • Knut Kvale, seniorforskar ved Telenor Research (2021–2024)
 • Svein Olav Langåker, dagleg leiar i LNK og ansvarleg redaktør i Framtida Junior (2023–2026)
 • Guro Refsum Sanden, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI (2024–2027)
 • Ivo Spira, prosjektleiar i Standard Norge, Oslo (2023–2026)
 • Marianne Aasgaard, seniorrådgjevar i Språkrådet, Oslo, fagrådssekretær

Fagrådet for skule og offentleg forvaltning

 • Randi Solheim, professor ved NTNU, Trondheim, leiar (2023–2024)
 • Gørild Døhl, Digitaliseringsdirektoratet, Oslo (2023–2026)
 • Ingvill Eriksen, Direktoratet for e-helse, Oslo (2023–2026)
 • Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Oslo (2023–2024)
 • Åse Mette Johansen, førsteamanuensis ved UiT – Noregs arktiske universitet, Tromsø (2023–2026)
 • Frode Kyrkjebø, dagleg leiar i KS Vestland, Førde (2021-2024)
 • Tone-Merete Lillesvangstu, seniorrådgjevar i Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec), Førde, varamedlem (2024–2027)
 • Torunn Reksten, seniorrådgjevar i Språkrådet, Oslo, fagrådssekretær

Fagrådet for normering og språkobservasjon

 • Bård Uri Jensen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, leiar (2022–2025)
 • Endre Brunstad, professor ved Universitetet i Bergen (2024–2027)
 • Elise Kleivane, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (2023–2026)
 • Carina Nilstun, leksikograf i Det Norske Akademis ordbok (2021–2024)
 • Margunn Rauset, hovudredaktør for revisjonsprosjektet for Bokmålsordboka og Nynorskordboka, Universitetet i Bergen, nestleiar (2022–2025)
 • Urd Vindenes, førsteamanuensis ved Universitetet i Søraust-Noreg (2023–2026)
 • Sturla Berg-Olsen, seniorrådgjevar i Språkrådet, fagrådssekretær

Fagrådet for stadnamn

 • Ivar Berg, professor ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Trondheim, namnekonsulent, leiar (2020–2023)
 • Irene Andreassen, pensjonert rådgjevar i Språkrådet, namnekonsulent for kvenske stadnamn (2020–2023)
 • Ingvil Brügger Budal, professor ved Høgskulen på Vestlandet, namnekonsulent (2021–2024)
 • Roger Lockertsen, pensjonert førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, namnekonsulent (2020–2023)
 • Rune Røsstad, professor ved Universitetet i Agder, namnekonsulent (2021–2024)
 • Anne Svanevik, pensjonert forvaltningsansvarleg for stadnamn i Kartverket, namnekonsulent (2021–2024)
 • Ellen Hellebostad Toft, seniorrådgjevar i Språkrådet, fagrådssekretær

Fant du det du lette etter?