Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Eksempler på mulige oppgaver i Språkrådets kompetanseprøver i bokmål


1 Rettskrivning

Sett strek under alt som er innenfor den gjeldende bokmålsrettskrivningen.

 • røyke, røke
 • verken, hverken
 • tilbrakte, tilbragte
 • ba, bad
 • skau, skog
 • flere kasus, flere kasuser
 • legninga, legningen
 • beverer, bevre
 • Midt-Østen, Midtøsten

2 Ord og uttrykk

Forklar eller vis med eksempler forskjellen mellom

 • imøtegå og imøtekomme
 • ettersom og etter som

Hva betyr

 • bramfri
 • målføre
 • innen fredag

Kommenter det siste uttrykket ovenfor. Hvordan bør det brukes, og hva er alternativene?

3 Korrektur

Rett det som må rettes, altså ortografi, grammatikk og annet som er formelt feil. Ikke mer.

 • Avdelinga arbeider med miljø-, datakrimnalitet og økonomisk kriminalitet.
 • Lasse Lie’s forsvarer advokat Nilsen, hevder på vegne av hans klient, at han stiller seg utenforstående til siktelsen.

[Ovenfor er det sju feil til sammen.]

4 Språkvask i to faser

Først skal du rette som i korrekturen, ikke mer. Så skal du skrive helt om til de enkleste og greieste formuleringene du kan tenke deg. Men meningen skal være intakt. NB: Glemmer du å rette noe i korrekturen, hjelper det ikke at det står korrekt skrevet i språkvasken.

KorrekturSpråkvasket (omskrevet) tekst
Virksomheten har alvorlige omdømmemessige utfordringer. Vår målsetning er å oppnå en kortere saksbehandlingstid. Muligheten for å avkorte saksbehandlingen kan være tilstede ved tidlig inngripen og mer utstrakt bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder.målsetning > målsetting

tilstede > til stede
Virksomheten sliter med omdømmet. Målet vårt er kortere saksbehandlingstid. Det kan vi nå med å gripe tidligere inn og bruke utradisjonelle etterforskningsmetoder oftere.

Andre løsninger enn den foreslåtte kan også gi full uttelling.

Merk: Oppgavene i prøven kan være både lettere og vanskeligere enn de som er gitt her. Ikke minst er de tallrike, og de må løses uten tilgang til hjelpemidler. De kan også komme fra helt andre områder i rettskrivningen og skrivereglene.

Fem viktige ting å terpe på:

Tegnsetting, særlig kommareglene. Forkortelser: forbokstaver og punktum. Navn på etater og statsorganer; det vil si skrivemåten, ikke selve navnene. Lovhenvisninger: titler, henvisning til paragrafer. Punktlister og annen oppramsing: tegnbruk, forbokstaver, logikk og symmetri.

Du bør dessuten mestre så mange vanlige faste uttrykk som mulig. Mange ellers flinke yngre språkkonsulenter faller helt igjennom på dette området.

Fant du det du lette etter?