Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Komma


Riktig plassert komma letter lesingen og gjør meningen klarere. Her er de viktigste kommareglene i kortversjon.


Kommaregler

Kommaregel 1: komma i oppramsinger

Det skal stå komma i oppramsinger:

 • maskiner, verktøy og arbeidstøy
 • arv, gave eller forskudd
 • platina, gull og sølv

Det skal ikke stå komma foran og og eller i slike oppramsinger.

Kommaregel 2: komma før og etter forklarende tillegg

Det skal stå komma før og etter forklarende tillegg og innskudd:

 • Ekspedisjonssjefen i avdelingen, Bjørg-Berit Simonsen, holder hovedinnlegget på konferansen.
 • Atkomsten skal, så langt det er mulig, være atskilt fra lukeåpningene. 

Merk at det skal stå komma foran jf. i henvisninger:

 • Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov ... § 11, jf. forskrift ... § 23. 

Kommaregel 3: komma mellom sidestilte helsetninger

Det skal stå komma mellom sidestilte helsetninger (setninger med eget subjekt) som er bundet sammen med og og eller:

 • Dokumentasjonen skal inngå som en del av registeret, og pasienten har rett til innsyn.
 • Gjelder kravet for alle, eller gjelder det bare for de impliserte?
   

Kommaregel 4: komma mellom sidestilte leddsetninger

Det skal stå komma mellom sidestilte leddsetninger

 • Dersom det er nødvendig å fastsette tiltaket straks, og dersom det foreligger særlige grunner for å gripe inn, kan tilsynsmyndigheten gi pålegg.
 • Det samme gjelder når saken tilsier det, eller når det følger av særlig instruks.
 • Den tillitsvalgte bestemmer om det skal settes inn et nytt navn, eller om kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge.

Kommaregel 5: komma etter foranstilte og innskutte leddsetninger

Det skal stå komma etter foranstilte og innskutte leddsetninger:

 • Når pasienten ikke har samtykket, skal forespørselen behandles manuelt.
 • Før samtalen starter, skal barnet og foreldrene gjøres kjent med at de ikke har plikt til å forklare seg.
 • Dersom ballongen kommer i drift, må anordningen kunne utløses automatisk.
 • Opplysninger som gjelder foretak, kan bare brukes i attest som gjelder foretaket.
 • Hendelser som er relevante for sikkerhetsarbeidet, skal registreres.
 • Den som overtrer bestemmelsene, straffes med bøter eller fengsel.
 • Forvaltningsorganet som har gjort vedtaket, kan bestemme forfallstidspunktet.
To slags som-setninger

Vi skiller mellom nødvendige og unødvendige som-setninger (relativsetninger). 

A Nødvendig relativsetningB: Unødvendig relativsetning (jf. kommaregel 2)

Passasjerene som skulle til Tromsø, ble forsinket.

bare noen av passasjerene

Bare de passasjerene som skulle til Tromsø, ble forsinket.

Passasjerene, som skulle til Tromsø, ble forsinket.

alle passasjerene

Alle passasjerene ble forsinket, og de skulle alle til Tromsø.

Merknad:

En nødvendig relativsetning er en del av helheten og kan ikke fjernes uten at meningen endres. 

I eksempel A er relativsetningen nødvendig: Den identifiserer og avgrenser subjektet. Det skal bare være ett komma. Kommaet markerer hvor subjektet slutter. 

Merknad:

En unødvendig relativsetning er et forklarende tillegg (med et komma på hver side). Om vi fjerner den, vil setningen fremdeles gi mening.

I eksempel B er relativsetningen unødvendig: Den inneholder bare tilleggsopplysninger. Det skal være to kommaer. Kommaene avgrenser tilleggsopplysningene.

Kommaregel 6: ikke komma etter preposisjonsuttrykk

Det skal ikke stå komma etter innledende preposisjonsuttrykk.

 • Ved søknad om godkjenning, skal søkeren legge ved dokumentasjon.Ved søknad om godkjenning skal søkeren legge ved dokumentasjon.
 • Etter avgradering, behandles patentsøknaden på vanlig måte. Etter avgradering behandles patentsøknaden på vanlig måte. 

Fant du det du lette etter?