Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Kapittelinndeling og kapitteloverskrifter


I større lover kan en inndeling i kapitler gi bedre oversikt over emnene og gjøre det enklere å finne fram i teksten. Kapittelinndeling kan brukes også i mindre lover som omhandler tydelig atskilte temaer. Det er nå vanlig å nummerere kapitler med arabertall

Det grunn til å dele en lov inn i kapitler bare hvis en slik inndeling kan tilføre noe som ikke overskriftene til paragrafene kan gjøre like godt. 

Skal en lov først ha kapittelinndeling, må inndelingen være formålstjenlig. Overskriftene må være informative og dekkende, og disposisjonen må være logisk. Paragrafene i hvert kapittel bør være gruppert etter emne. 

Overskrifter på kapittelnivå må nødvendigvis bli noe mer generelle enn overskrifter på paragrafnivå.

Fant du det du lette etter?