Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Setninger med innfløkt struktur


En god setning må ha en ryddig struktur, slik at det ikke er noen tvil om hva som henger sammen med hva.


Setninger med innfløkt struktur (mange underordninger) krever mye av leseren. Det kan være vanskelig å trekke ut essensen. Det er ikke alltid mulig å dele slike setninger, men det finnes andre grep vi kan ta for å gjøre meningen tydeligere. 

Eksempel (fra politiloven)

På andre offentlige myndigheters ansvarsområder kan politiet gripe inn umiddelbart når et forhold medfører alvorlige ordensforstyrrelser eller fare for slike, dersom vedkommende organ ikke er tilgjengelig eller inngrep fra dette antas umulig, virkningsløst eller ikke kan skje i tide.

Denne setningen er tettpakket med informasjon og inneholder vilkår og undervilkår (når ... dersom ... eller ...), og språket er unødig omstendelig. Setningen kan deles.

I forslag 1 er undervilkårene skilt ut i en egen setning. Noen ekstra ord er satt inn for at meningen skal bli tydeligere. Legg merke til at organet (subjekt) er løftet fram i setning nr. 2. Samlet sett er forslaget lengre, men det er lettere å oppfatte.

Forslag til omskriving 1 (to setninger)

På andre offentlige myndigheters ansvarsområder kan politiet gripe inn umiddelbart hvis det skjer noe som fører til alvorlige ordensforstyrrelser eller til at det oppstår fare for slike ordensforstyrrelser. Politiet kan gripe inn bare hvis det aktuelle organet ikke er tilgjengelig, hvis det antas at organet ikke har mulighet til å gripe inn, hvis dets inngrep ikke vil ha noen virkning, eller hvis det ikke kan gripe inn i tide.

Legg merke til at forslaget er formulert mer direkte og verbalt: 

  • når et forhold medfører alvorlige ordensforstyrrelser → hvis det skjer noe som fører til alvorlige ordensforstyrrelser
  • dersom [...] inngrep fra dette antas umulig → dersom det antas at organet ikke har mulighet til å gripe inn

Et alternativ til forslag 1 er å skille ut vilkåret som et eget ledd, med undervilkår som punktliste.

Forslag til omskriving 2 (to ledd, undervilkår som punktliste) 

På andre offentlige myndigheters ansvarsområder kan politiet gripe inn umiddelbart hvis det skjer noe som fører til alvorlige ordensforstyrrelser eller fare for slike ordensforstyrrelser.

Politiet kan gripe inn bare hvis
a)      det aktuelle organet ikke er tilgjengelig
b)      det antas at organet ikke har mulighet til å gripe inn
c)      det antas at det aktuelle organets inngrep ikke vil ha noen virkning
d)      det antas at organet ikke kan gripe inn i tide.

Fant du det du lette etter?