Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Lange og innholdsrike setninger


Et vanlig klarspråksråd er å unngå lange setninger og sette punktum ofte. I noen sammenhenger kan det rådet bli for lettvint. Derfor må det nyanseres det litt: Vi bør dele lange setninger hvis det er hensiktsmessig.


Hvis vi velger å dele en lang setning, må vi passe på at ikke noe går tapt, og at de delene som er blitt nye setninger, henger sammen. Lange oppramsinger kan eventuelt settes i punktliste. Husk bare at elementene som ramses opp, må være av samme type (f.eks. bare substantiv, bare verbfraser eller bare spørresetninger). Se avsnittet om punktlister.

Eksempel

Virksomheten skal se til at autoriserte brukere av informasjonssystemer som overvåkes etter denne bestemmelsen, får informasjon om formålet med behandlingen, om tiltakene som er iverksatt, om metodene og omfanget, om eventuell utlevering av informasjonen og om hvem som i så fall er mottaker.

Etter «informasjon om …» kommer en lang oppramsing som gjerne kan settes i en punktliste.

Forslag til omskriving

Virksomheten skal se til at autoriserte brukere av informasjonssystemer som overvåkes etter denne bestemmelsen, får vite

a)      hva som er formålet med behandlingen [av informasjonen]
b)      hva slags og hvor mange tiltak som er iverksatt
c)      hvem informasjonen eventuelt er utlevert til.

Legg merke til at forslaget er kortere og mer konkret og verbalt enn originalen.

Fant du det du lette etter?