Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Aksenttegn og apostrof

Det er lett å blande sammen aksenttegn og apostrof. Hva er hva? Hvilke aksenttegn har vi, og hvordan vet vi hvilket av dem vi skal bruke? Når må vi bruke disse tegnene, og når skal eller kan vi la være?


Aksenttegn og apostrof er ikke det samme. Aksenttegn settes over bokstaver, mens apostrof settes mellom eller etter bokstaver. Tegnene har vidt forskjellige bruksområder. Her er de viktigste reglene.

Aksenttegn

Aksenttegn settes over vokaler for å markere for eksempel trykk. Vi har tre aksenttegn:

 • akutt aksent (accent aigu, høyreaksent) ´
 • grav aksent (accent grave, venstreaksent) `
 • sirkumfleks ^

Akutt aksent

Akutt aksent er obligatorisk i noen personnavn av utenlandsk opphav og i utenlandske geografiske navn, der aksenten markerer hovedtrykk:

 • André, Linné
 • Bogotá

Akutt aksent blir brukt i visse fremmedord som ender på trykksterk e:

 • allé, diaré, kafé, idé, entré, komité, moské

Merk at aksent ikke er obligatorisk i disse ordene. Det er særlig vanlig å sløyfe aksenten i de bøyde formene av ordene:

 • en allé – alleen – alleer – alleene (bokmål)
 • ein allé – alleen – allear – alleane (nynorsk)

Det skal ikke være aksenttegn i ord som disse:

 • finer, pioner, museum, mesen, filet
 • kontroller, plasser, studer osv. (altså imperativ av kontrollere, plassere, studere og andre verb på -ere)

Vi kan bruke akutt aksent (ikke grav aksent!) for å markere forskjellen mellom den ubestemte artikkelen en/ein og tallordet 1:

 • De innsendte dokumentene skal returneres i én forsendelse.

Grav aksent

Grav aksent er obligatorisk i noen utenlandske navn:

 • Genève, Liège, Val-d’Isère

Det skal ikke være aksenttegn i lånord som disse:

 • ampere, premiere, migrene, misere, barriere

Vi kan bruke grav aksent for å skille adverbet òg (= også) fra konjunksjonen og:

 • Det vil jeg òg!

Sirkumfleks aksent

Sirkumfleks aksent er obligatorisk i noen utenlandske navn:

 • Côte d’Azur, Rhône

Aksenten er valgfri i fremmede ord og vendinger:

 • tête-à-tête, entrecôte, crème fraîche

Husk: Det er bedre å sløyfe aksenttegn enn å bruke feil aksenttegn.

Akutt aksent

 • PC: Alt Gr + \ og deretter bokstav
 • Mac: ´ og deretter bokstav

Grav aksent

 • PC: Shift + \ og deretter bokstav
 • Mac: Shift + ´ og deretter bokstav

Sirkumfleks

 • PC: Shift + ^ og deretter bokstav
 • Mac: Shift + ^ og deretter bokstav

Apostrof

Apostrof [’] må ikke forveksles med aksenttegn [` og ´].

Hovedregel: ikke apostrof foran genitivs-s

Både på norsk og engelsk brukes s for å markere genitiv (eieform).

På engelsk skal det stå apostrof foran genitivs-s: Linda's car. Men i norsk uttrykkes genitiv bare med en etterstilt s:

 • Kongens tale
 • Fosses romaner
 • Torunns hage
 • FNs generalsekretær

Unntak fra hovedregelen: apostrof ved genitiv av ord på s, z eller x

I ord som slutter på -s, -x eller -z, markeres genitiv bare med apostrof, ikke s:

 • Ole Paus’ tekster
 • Marx’ teorier
 • Rosenkrantz’ gate

Merk: Det er skriftbildet og ikke uttalen som er avgjørende. Det betyr at vi skal følge hovedregelen (dvs. genitivs-s uten apostrof) i tilfeller som dette:

 • Bachs fuger
 • Buschs initiativ

Apostrof når noe er utelatt

Apostrof markerer at noe er utelatt:

 • skipper’n, fatter’n
 • Har du sett’n?
 • Der kommer’n!

Helt til slutt: Det heter «O jul med din glede», ikke «O’ jul med din glede».

Fra filmen Med Grimm og gru

O er nemlig en interjeksjon (et utropsord) med omtrent samme betydning som «Å!». Det er altså ingen grunn til å sette apostrof her.

Apostrof på tastaturet

Apostrofen ligger på samme tast som stjerne (*).
Du kan også bruke kombinasjonen ALT+0146 (på det numeriske tastaturet).

Fant du det du lette etter?