Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Advarsel: blandfare!

Åtte uttrykk som ofte blandes sammen.


arte seg

te seg, skikke seg, fortone seg (som):
Ingen vet hvordan framtida vil arte seg.

utarte

utvikle seg til noe verre, degenerere:
Diskusjonen utartet til munnhuggeri.

Merk: Det heter ikke «utarte seg».


avfinne seg med

finne seg i noe, bli nødt til å godta noe:
Vi må avfinne oss med resultatet.

innfinne seg

komme, møte opp, være her/der:
Du må innfinne deg (der) i morgen klokka sju.

Merk: Det heter ikke «innfinne seg med».


avvike

1 vike av:
avvike fra prinsippene sine
2 ikke stemme overens, skille seg fra:
Bildene avviker noe fra produktene i butikken.

fravike

vike fra, unnlate å følge:
Vi kan ikke fravike reglene i dette tilfellet.

Merk: Avvike må alltid brukes sammen med fra, mens fravike brukes uten preposisjon.


benekte

bestride gyldigheten av noe, utelukke, nekte for:
Hun benekter at hun har gjort det.

fornekte

ta avstand fra, nekte å kjenne, ikke ville vedkjenne seg:
Peter fornektet Jesus.
Eksempel på feil bruk: «David Irving satt i fengsel i Østerrike for å ha fornektet holocaust.»


bevilgning

pengetildeling:
skjære ned på bevilgningene

bevilling

løyve, konsesjon, offentlig tillatelse:
skjenkebevilling, advokatbevilling


imøtekomme

oppfylle, gå med på:
Vi kan dessverre ikke imøtekomme Deres ønsker.

imøtegå

argumentere mot og søke å gjendrive:
Vi vil imøtegå den påstanden.

Merk: Hvis vi blir utsatt for kritikk vi mener er uberettiget, prøver vi gjerne å imøtegå den. Vi imøtekommer den ikke.


målform

språknormal, skriftnormal:
Bokmål og nynorsk er de offisielle målformene i Norge.

målføre

dialekt:
Mange mener at målføret i Hardanger er vakkert.


ta til

(konkret betydning) gripe til: ta til våpen
(overført betydning): ta til vettet, ta til motmæle

ty til

(overført betydning) gripe til når noe annet ikke
strekker til: ty til ulovlige metoder

Fant du det du lette etter?