Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Rettskrivningsendringer på høring


Forslag til en del endringer i rettskrivningen for bokmål og nynorsk er sendt ut til allmenn høring. Blant forslagene er innføringen av det kjønnsnøytrale pronomenet hen. Fristen for å sende inn uttalelser er 25. mars.

Dette er den første høringa av konkrete forslag til rettskrivningsendringer siden høringsordninga ble innført i 2021.

Første del av forslagene går i hovedsak ut på endringer i bøyinga av en del intetkjønnssubstantiver i bokmål. Blant annet er det foreslått å gjøre langformer som eselet og filteret til eneformer, og det er foreslått noen forenklinger i bøyinga av intetkjønnsord av latinsk opphav.

Andre del av forslagene er saker som nylig har vært behandla av Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon. De berører dels begge skriftspråkene, dels bare ett av dem. Blant forslagene kan nevnes innføring av pronomenet hen som normert form, justering av genusnormering for noen substantiver og forenkling av systemet for sammensetninger med retningsadverb i nynorsk (austa(n)for, uta(n)landsk osv.).

Et eventuelt vedtak om å ta inn det kjønnsnøytrale pronomenet hen i normert bokmål og nynorsk vil ikke si at det blir obligatorisk å bruke den formen. Vi presiserer også at spørsmålet om hen som normert form ikke henger sammen med spørsmålet om innføring av et tredje juridisk kjønn.

Språkrådet ønsker uttalelser om de konkrete endringsforslagene som det er redegjort for i høringsnotatet, gjerne med henvisning til de gjeldende normeringsprinsippene slik de er formulert i retningslinjene for normering. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på Språkrådets nettsider.

Frist for å sende høringsuttalelser er 25. mars 2022.