Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Høring om forslag til rettskrivningsendringer (frist 25. mars 2022)

En del forslag til endringer i rettskrivningen i bokmål og nynorsk er sendt ut til allmenn høring. Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 25. mars.


Språkrådet forvalter de offisielle normene for rettskrivning i bokmål og nynorsk og kan gjøre bindende normeringsvedtak når faktisk språkbruk eller sterke systemhensyn tilsier det, jf. § 3 i Språkrådets vedtekter. Normeringsarbeidet i Språkrådet følger prinsippene i dokumentet Retningslinjer for normering, som er vedtatt av Språkrådets styre. Fra 2021 blir alle forslag om endringer i rettskrivningen sendt til allmenn høring, slik at allmennheten får anledning til å uttale seg.

Forslagene som sendes til høring nå, består av to deler. Den første delen omfatter i hovedsak endringer i bøyinga av en del intetkjønnssubstantiver i bokmål, men også nynorsk er i noen grad berørt. Dette er forslag som har vært behandla i Språkrådet tidligere, og som også har vært lagt fram for Kulturdepartementet. Den andre delen omfatter saker som ble behandla av fagrådet for normering og språkobservasjon i 2021. Flere av disse forslagene berører begge skriftspråkene, mens noen av dem bare berører bokmål eller bare nynorsk.

Vi ønsker uttalelser om de konkrete endringsforslagene som det er redegjort for i høringsnotatet, gjerne med henvisning til de gjeldende normeringsprinsippene slik de er formulert i dokumentet Retningslinjer for normering (se lenke ovenfor). Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på Språkrådets nettsider.

Frist for å sende høringsuttalelser er 25. mars 2022. Bruk e-postadressa post@sprakradet.no.

Dokumenter

Fant du det du lette etter?