Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Kan teknologien redde forvaltningsspråket?


Kan språkteknologi hjelpe mottakerne med å tyde brev fra det offentlige? Hva må være på plass for at teknologien skal gjøre mer nytte enn skade? Språk og teknologi er tema i episode 21 av «På godt NAVsk», Navs egen språkpodkast.

Eilif Johansen har ledet arbeidet med et verktøy som skal hjelpe saksbehandlere i Nav med å skrive slik at mottakerne forstår. Verktøyet heter Klarspråkhjelpen, og det bygger ikke på kunstig intelligens (KI). Det bruker i stedet et sett med regler for å avdekke om skribenten for eksempel har brukt mange lange setninger og mange lange ord. Verktøyet benytter også ordlister, som Språkrådets Kansellisten, for å identifisere ord som er utdaterte eller vanskelige å forstå.

Hans Christian Holte har testet Klarspråkhjelpen:

– Det var spennende og lovende. Det å få systematisk og god hjelp til å skrive godt i Nav er verdifullt.

Åse Wetås har også prøvd verktøyet:

– Det er åpenbart at slike verktøy er gode hjelpemidler. Å samle flere ressurser på én plass er smart og effektiviserende. Samtidig må alle være klar over at dette ikke erstatter språkkunnskaper hos medarbeiderne.

Holte og Wetås er enige om at det er viktig å få på plass et klart og digitaliseringsvennlig lovverk, for lovtekster blir brukt i saksbehandling i alle deler av staten. Digitalisering av lovtekster på tvers av etater i staten handler blant annet om å sikre felles begrepsbruk. Et ord som i utgangspunktet virker klarspråklig og enkelt, som samboer, blir faktisk brukt i ulik betydning hos ulike statlige etater. Det er kompliserende både for mennesker og KI-roboter.

– Når det gjelder KI, er det en teknologi det vil ta lang tid å bli trygg på, og den menneskelige komponenten har stor betydning, påpeker Johansen.

Hilsen fra ChatGPT
Takk for at du har lyttet til denne episoden om språk og teknologi. Som vi har diskutert, er teknologi stadig i utvikling, og dette har innvirkning på hvordan vi kan kommunisere og bruke språket.

I sendingen deltar Eilif Johansen, som jobber med Klarspråkhjelpen i Nav. Nav-direktør Hans Christian Holte og språkdirektør Åse Wetås er som vanlig på plass i studio.