Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Kansellisten

Ord og uttrykk som kan byttes ut


Om Kansellisten

Her kan du laste ned Kansellisten i pdf-format:

Om Kansellisten

Kansellisten er en liste med litt stive ord og uttrykk som sjelden brukes i dagligspråket, men som ofte forekommer i brev og andre tekster fra det offentlige. Slike «kanselliord» kan skape unødig avstand mellom avsender og mottaker. Derfor bør du være varsom med å bruke dem i vanlig prosa. Kansellisten gir deg forslag til andre uttrykksmåter.

Vi understreker at Kansellisten er ment som en veiledning, ikke som en «svarteliste». Det er ikke meningen at saksbehandlere i det offentlige skal unngå disse ordene for enhver pris. Likevel er det viktig å huske på at det som er gangbart i juridiske dokumenter, ofte fungerer dårlig i tekster med informasjon til publikum om for eksempel rettigheter og plikter. Videre må vi selvsagt skille mellom tekster som er skrevet for internt bruk eller et fagmiljø, og tekster som er ment for et større publikum.

Tittelen Kansellisten er hverken en trykkfeil eller en tilfeldighet. I tittelen spiller vi på kjente ord som kansellistil og liste(n). Substantivet kansellist står dessuten i Tanums store rettskrivningsordbok, forklart som ‘sekretær’. I fremmedordboka på ordnett.no er forklaringen ‘underordnet embetsmann i et kanselli’. Publikasjonen er ment for sekretærer og andre skrivende personer.

Fant du det du lette etter?