Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Engelsk

Hovedspråket i Norge er norsk (bokmål og nynorsk), men det finnes ikke noe generelt forbud mot bruk av engelsk i offentlig sektor.


Hva sier språkloven om bruk av engelsk?

Språkloven sier ikke noe eksplisitt om bruk av engelsk. Det finnes ikke noe generelt forbud mot bruk av engelsk i offentlig sektor.

Men språkloven paragraf 4 slår fast at norsk (bokmål og nynorsk) er hovedspråket i Norge. Formålet med språkloven er å styrke norsk språk. I forarbeidene til bestemmelsen framgår det videre at «hovudspråk» også skal forstås normativt, og at «dersom norsk språk i ein sektor eller på eit bruksområde ikkje lenger er det føretrekte språket, dvs. er fortrengt av engelsk, er dette i strid med føremålet med språklova […]».

Fant du det du lette etter?