Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Årets nynorskkommune

Prisen går til ein kommune eller fylkeskommune som legg godt til rette for nynorsken, og vinnaren får 200 000 kroner.


I vurderinga vil juryen sjå ekstra positivt på (fylkes)kommunar som har sett i gang tiltak for å etterleve krava i den nye språklova.

Juryen vil prioritere kommunar eller fylkeskommunar som viser til

  • aktiv bruk og synleggjering av nynorsk i (fylkes)kommunale planar, kommunikasjonsarbeid og kulturarbeid
  • eigne retningsliner for nynorskbruk i (fylkes)kommunen og opplæringstilbod for tilsette
  • tiltak som fremjar bruk av nynorsk i næringslivet
  • opplæringstilbod for innvandrarar og flyktningar på nynorsk
  • tidleg nynorskinnsats i barnehagar og barneskule
  • tiltak som utvidar bruken av nynorsk eller fremjar bruken av nynorsk på nye område

I juryen sit også representantar for Nynorsk kultursentrum, Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Noregs Mållag og KS.


Tidlegare vinnarar

2022: Vestland fylkeskommune
2021: Ål
2020: Voss herad
2019: Ålesund
2018: Vinje
2017: Sveio
2016: Time
2015: Førde
2014: Radøy
2013: Ørsta
2012: Sogn og Fjordane
2011: Fjell
2010: Seljord
2009: Stord

Fant du det du lette etter?