Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Tildelingsbrev

Språkrådet får kvart år eit tildelingsbrev frå Kulturdepartementet.


Tildelingsbrevet er det sentrale styringsinstrumentet frå eit departement til ei underliggjande verksemd. Tildelingsbrevet viser kva økonomiske rammer, prioriteringar, resultatmål og rapporteringskrav som gjeld for verksemda.

Fant du det du lette etter?