Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Stilling ledig


Om du ønskjer å bli varsla når Språkrådet lyser ut stillingar, oppmodar me deg til å lagra søket i rekrutteringsløysinga vår. På den måten blir du varsla på e-post når vi lyser ut nye stillingar som høver for deg.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert samansetnad. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte personar til å søkje uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsett funksjonsevne.

Fant du det du lette etter?