Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Språkrådets postjournal

Språkrådets postjournal er eit register over all arkivført post og korrespondanse i verksemda. Vi nyttar E-innsyn, den felles publiseringstenesta for statlege verksemder og Oslo kommune, for å publisere postjournalen på internett. 


Alle postjournalane blir samla i ein felles database som blir gjort mogleg for søk for brukarane.

Språkrådet handsamar kvar tinging som eit innsynskrav, og svaret kjem direkte frå oss.

Ver merksam på at det kan ta nokre dagar før journalpostane er tilgjengelege på einnsyn.no.

På Lovdata kan du lese om reglane for rett til innsyn i dokumenta til offentlege organ.

Fant du det du lette etter?