Hopp til hovedinnhold

Vi har nye nettsider, og nokre av dei er framleis under arbeid. Ser du feil eller manglar? Ta kontakt med nettredaktøren.

Publiserte Språknytt

Arkiv


Nummer 3/2024

 • Sjefredaktørane i både VG og Sogn Avis synest det er viktig å arbeide for nynorsk som avisspråk, men dei har ulik måte å gjera det på.
 • Språkrådet avdekket trafikale problemer og har bygd om språkrådet.no. Målet er at flere skal få løst oppgavene sine raskere.
 • Norsklærarane har eit særleg ansvar for skriveopplæringa til elevane. Men kven har ansvaret for at lærarane får den kompetansen som trengst – i ei tid der ny teknologi legg nye føringar for skriveprosessane i skulen?

Nummer 2/2024

 • Elise Margrethe Johansen har fått jobb fordi hun snakker kvensk. Ane Huru Thorseng viser oss et samfunn som er i ferd med å forsvinne. Og Nora Marie Ollila Sandmo tror nøkkelen til å gjenopplive kvensk ligger i lærerutdanninga.
 • Ny teknologi kan hjelpe deg med både referatskriving, diktat, undertekstar og intervju. TV 2 Skole og politiet har testa teknologien og har så langt gode erfaringar.
 • Til eksamen i vår vil elever og studenter kunne bruke Bokmålsordboka og Nynorskordboka på et lukket eksamensnett eller i en versjon som fungerer uten nett.

Nummer 1/2024

 • Betyr generativ kunstig intelligens slutten på skrivetreninga slik vi kjenner den, eller kan prateroboter være et pedagogisk hjelpemiddel?
 • Eit innsamlingsprosjekt i Frøya kommune har hittil resultert i over fire tusen registreringar av stadnamn som ikkje har stått på noko kart.
 • KI-teknologien må ikkje bli eit trugsmål mot språkmangfaldet og mot eigarskapen vår til norsk som fellesspråk, skriv styreleiaren og direktøren i Språkrådet.

Nummer 5/2023

 • Bør jeg bruke KI på jobben?
 • Tegnspråklig i skolen: – Det kan være ensomt å være integrert
 • Forenkling av rammeplanar for lærarutdanninga: Endå ei svekking av nynorsken

Nummer 4/2023

 • Klarspråk ble årets valgvinner
 • Nye språkkrav i akademia
 • Norsk – eit kosespråk til heimebruk?

Nummer 3/2023

 • Stadig mer engelsk i offentlig forvaltning
 • Rom for tolkning
 • Språkarbeid i forvaltninga: Du treng ein plan

Nummer 2/2023

 • Offentlig forvaltning: Hvor kommer det vanskelige språket fra?
 • Staten og nynorsken i den digitale verda
 • Det trengst eit krafttak for norsk fagspråk i akademia

Nummer 1/2023

 • Skriveopplæringa: Fagfolk vil ha styrking av lærernes rammer i den digitale skolen
 • Allvêrsjakke, antiskrens og aioli: om nyord i norsk
 • Framtidsutsikter for norsk språk: Språkdirektøren ser inn i det nye året – og enda lenger

Språkdagen 2022 i opptak

 • Her får du alle debattene fra Språkdagen i opptak, tekstet og tegnspråktolket.

Språkdagen 2022

 • Språk på anbud – språkteknologi og innkjøpsmakt
 • Har oss gjort kva gjerast skulle? – bruk av nynorsk i det offentlege
 • Fritt fram for engelsk?

Nummer 2/2022

 • Digitaliseringen forsterker den språklige forskjellsbehandlingen i skolen
 • Stortinget tingar stor teknologi
 • Språkholdninger i akademia: Du trenger bare engelsk når du blir «stor»

Nummer 1/2022

 • Er all digitalisering bra digitalisering?
 • Har du spørsmål om språkloven?
  • Språkdirektør Åse Wetås gir deg svar.
 • Tek universiteta språkansvar?
  • Intervju med Tor Grande, prodekan ved NTNU

Fant du det du lette etter?